banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
17 Ocak 2014 Cuma 12:27
Feyzioğlu’nu benden dinleyiniz (2)
Başlığında ise “Kimdir bu Metin Feyzioğlu? Metin Feyzioğlu ve dedesi!” denerek saçma sapan, ipe sapa gelmez birtakım bilgilerle akıllarınca birilerinin namı hesabına tetikçilik yapıyorlar. Bu soyadı acayip sözde yazar zavallı zat, vaktiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nde işlediği suçların sabitliğinden dolayı emekliye sevk edilerek kovuluyor. Hem de ne zaman Turhan Feyzioğlu’nun sağ kolu olan CGP’li (Cumhuriyetçi Güven Partisi) Başbakan Ferit Melen’in Başbakanlığı döneminde. Dünkü yazımda Feyzioğlu’na saldıranların kuyruk acısı olduğunu, sağlığında bu marjinallerle hep mücadele ettiğini söylemiştim.

 Servis edilen bu yazıda rahmetli Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu hakkında o kadar yanlış bilgiler veriliyor ki, Feyzioğlu “Ortanın Solu” görüşünü paylaştığı için arkadaşlarıyla birlikte CHP’den istifa ettiği yalanını yazıyor. Ne alaka efendiler, tam aksine Feyzioğlu ve arkadaşları ortanın soluna o zaman ve daha sonra CHP’ye musallat olan aşırı sola tepki için 1967 yılında 47 milletvekili ve senatör arkadaşı ile CHP’den ayrılarak Güven Partisi’ni kurdular. İnternete servis edilen yazı elimde, yine bir yerinde Rahmetli Feyzioğlu için “Bilderberg üyesi” olduğu iftirası yer almaktadır. Rahmetliye sağlığında da din simsarı sahtekar meczuplar tarafından bu iftiralar hep yapıldı. Kayseri’de döneminin en büyük camisi olan ve halen ibadete açık olan Bürüngüz, diğer adıyla İki Kapılı Camii var, bu caminin arsasını rahmetli Cennet Mekan Turhan Feyzioğlu bağışlamıştır. Rahmetli Feyzioğlu’nun radyo ve televizyonlarda çok konuşmasını dinledim. Her konuşmasını “Allah’a emanet olunuz sevgili vatandaşlarım” diyerek tamamlardı. Hiç eğer iddia ettiğiniz gibi o kuruluşa üye olsa idi bunları yapar mıydı? Size alkışlanacak, takdire şayan bir bilgi daha vereyim. Metin Bey, her türlü engellemelere, tuzaklara rağmen açık ara hem de Barolar tarihinde rekor oy alarak Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına geçtiğimiz Mayıs ayı sonlarında seçildi. TBB Başkanı olunca Barolar Birliği Genel Merkezine Barolar Birliği tarihinde ilk defa Mescit yaptırdı. Namaz kılmak isteyen namazını kılsın diye. Bu gün koparılmak istenen fırtına dedesi üzerinden sevgili torunu Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nu akıllarınca saldırarak yıpratacaklar. Ama nafile, buradan sizlere bir şey çıkmaz, başka kapıya beyler, başka kapıya.

Evet, rahmetli Feyzioğlu’na sağlığında o kadar çok iftira edildi ki bugün ise sevgili torunu bulunduğu konum itibarı ile haksız yere tertiplerle içeriye atılan mağdurların, mağduriyetlerinin giderilmesi için bir kampanya başlatınca bir takım haksız ve yersiz ithamlara maruz kaldı. Ancak bunların halk nezdinde karşılığı yoktur. Onun için sizlere yarın büyük devlet adamı Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu’nu anlatacağım.

-    DEVAM EDECEK –

M.Rüştü Mat

http://www.yenialanya.com
Son Güncelleme: 17.01.2014 12:35
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177