banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
21 Kasım 2011 Pazartesi 12:18
BİR RÜYA GERÇEK OLDU
İstanbul Barosu, uzun yıllardan bu yana özlemi duyulan sosyal tesisine kavuştu. Baro Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereğince Kanlıca’da 3600 metrekare alan üzerine kurulu yeni tesisimiz, en kısa sürede yeni konseptiyle meslektaşlarımıza hizmet vermeye başlayacaktır.
Kanlıca, Hacı Muhittin Sokakta 40 numaralı bu mekan, sahil yolunun hemen arkasında, boğaz yoluna paralel olarak uzanan sokaktadır.
Kanlıca Vapur İskelesine 3 dakika mesafede olan ve 36 tanesi de tescilli bulunan ağaçlarıyla ormanlık bir alan içinde kalan sosyal tesisimizin içinde, 72 metrekare oturma alanlı 3 katlı bir yapı bulunmaktadır. Ayrıca, resmi makamlara başvurusu yapılmış olan eski eser vasfında 104 metrekare oturum alanlı 4 katlı bir başka yapının da inşa edilmesi mümkündür.
Tesis içinde ayrıca “yarı kapalı alan” olarak nitelendirilen ve kışın da kullanıma açık olan cafe/restaurant mevcuttur.
Tesise 50 metre mesafede 250 araçlık bir otopark bulunmaktadır. 
Baromuzca satın alınan ve meslektaşlarımız için peyzaj ve dekorasyon çalışması yapılarak yeni konsaptiyle hizmete açılması planlanan bu alan, tarafımızca satın alındığı tarihe kadar maliki tarafından “TheGarden” adı altında Turistik İşletme Belgesi ile çalıştırılmaktaydı.Meslektaşlarımız, yeni tesisimizin mevcut durumunu internette “thegardenkanlica.com” adresinden bir süre daha ayrıntılı olarak görebilme imkânına sahiptirler.
01.11.2011 tarihinde Tapu Müdürlüğündeki resmi işlemleri de tamamlanan sosyal tesisimiz için maliklerine yapılan ödeme 6.007.500.- TL.dir.
Sosyal tesisimizin meslektaşlarımıza yaraşır hizmet vermesi bakımından daha modern bir anlayışla dekorasyonu ve özellikle de açık alanlarda peyzaj çalışmaları yapılması öngörülmektedir. Genç meslektaşlarımız için düğün, nikah, nişan gibi organizasyonların yapılmasına olanak verecek bir düzenleme planlanırken, aynı zamanda açık hava sinema ve maç gösterimleri ile uzun kahvaltılar ve yemek hizmetleri de düşünülmektedir. Bütün bu hizmetlerin bir yandan verimli ve tatmin edici olması sağlanırken, diğer yandan da “sosyal tesis” özelliğinin gereği olarak “ucuz” olması bakımından, işletmenin Baromuz tarafından yapılması kararı alınmıştır. Özellikle de meslektaşlarımıza “aidiyet duygusu” verecek olan bu yaklaşımın gelecekte tesisin sahiplenilmesinde önemli bir etmen olacağı düşünülmektedir.
 
 
 
 
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177