banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
12 Mart 2015 Perşembe 18:50
BARO MECLİSİ 14 MART’TA TOPLANIYOR

İstanbul Barosu Baro Meclisi 38. Olağan Toplantısı, 14 Mart 2015 Cumartesi günü saat 14.00’da Baronun Kanlıca Sosyal Tesisi BAROBAHÇE’de yapılacak.

Baro Meclisi, toplantıda gündemindeki konuları görüşecek.

Gündem şöyle:

 

GÜNDEM   

      1- Açılış ve Saygı Duruşu.

      2- Sn. Baro Başkanı’nın sunumu.

      3- Görev süresi sona eren Baro Meclisi Başkanlık Divanına iki yıl süre ile görev yapacak  bir başkan, iki başkan vekili, iki üye olmak üzere, beş kişilik Başkanlık Divanının seçimi.

      4- Ülkenin, Baronun ve mesleğimizin genel hukuksal sorunları konusunda görüşme açılması.

      5- Çalışma programı yapılması, gerekli komisyonların oluşturulması.

      6- Dilek ve Temenniler.

     7- Kapanış.

YÖNERGEYE GÖRE BARO MECLİSİ’NİN OLUŞUMU:

Madde 4- Baro Meclisi Genel Kurulu:

 1. Baro Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri,
 2. TBB. Delegeleri ve TBB organlarında Görev Alanlar,
 3. Bölge Temsilcileri,
 4. Merkez ve komisyonların, Başkan ve  Yürütme Kurullarından 2  kişi olmak üzere 3’er kişi.
 5. Yayın Kurulu,
 6. SEM Yürütme Kurulu, Bölüm Başkanları,
 7. SEM Yürütme Kurulu tarafından stajyer avukatlar arasından görevlendirilecek 3 kişi,
 8. Önceki dönem Baro Başkanları,
 9. Önceki dönem Baro Meclisi Divan Başkanları ve Üyeleri,
 10. Bir önceki dönem Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri,
 11. CMK Sorumlular Kurulunun kendi aralarından seçtikleri 3 kişi,
 12. Baro Genel Kurulu’nda, seçimi kazanan grubun dışında, seçime katılan tüm grupların aldıkları oy sayısına göre, 300 oy’un 1 Üye ile temsili hesaplanmak sureti ile (küsurat dikkate alınmadan) Başkan Adayı ile Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu Adayları arasından seçerek Baro Meclisi Divan Başkanlığına isimlerini  bildirdikleri üyeleri
 13. Baro Yönetim Kurulunca belirlenecek (5’i en çok 5 yıllık avukatlar arasında seçilen) 15 Avukattan OLUŞUR.
Son Güncelleme: 12.03.2015 18:51
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177