banner200

İŞE İADE DAVASI-DAVA DEVAM EDERKEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMASI-BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GEREĞİ

İşçiler açısından işe iade davası, iş güvencesinin sağlanmasında büyük önem arz etmektedir. İşe iade davası ile işverenlerin, iş akdini keyfi olarak sona erdirme ve işçilerin işsizlik gibi bir sosyal risk ile karşılaşması bir nebze de olsa önlenmeye çalışılmaktadır.

İşe iade davasının sonunda izlenecek yol ve bunun sonuçları İş Kanununda açıklanmıştır[1]. Bununla birlikte pek sık karşılaşılmamakla birlikte uygulamada bazen dava devam ederken işçinin, işvereni tarafından tekrar çalıştırılmaya başlanması söz konusu olabilmektedir. Bu durumda Mahkemece verilecek karar açısından bir tereddüt ortaya çıkmaktadır. Biz de yazımızda bu konuya açıklık getireceğiz.

İŞÇİNİN DAVA DEVAM EDERKEN İŞE BAŞLATILMASI DURUMUNDA NASIL BİR KARAR VERİLİR?

Bu durumda Yargıtay,  feshin geçerli bir sebebe dayanmadığının işverence kabul edildiği şeklinde değerlendirme yapmaktadır[2].

Yargıtay 9. H.D.`nin konuya ilişkin vermiş olduğu kararda; “Ancak dosya içeriğinden davacının yargılama sırasında tekrar işe başlatıldığı anlaşılmaktadır. Davalı da davacının apron kartının 05.11.2014 tarihinde geri verildiğini, davacının halen çalıştığını beyan etmiş, davacı vekilince de davacının 06.11.2014 tarihinde tekrar işe başlatıldığı kabul edilmiştir. İşe iade talepli dava devam ederken, davacının işe başlatılmış olması, davalı işverenin feshin geçerli bir sebebe dayanmadığını kabul ettiği şeklinde değerlendirilmelidir. İşçi işe başlatılmakla işe iade ve işe başlatmama tazminat talepleri konusuz hale gelir. 4857 sayılı İş Kanunun 21. maddesinin 3. ve 5. fıkralarına göre, boşta geçen süre ücreti, feshin geçersizliğine ilişkin karar verilmesi ve işe başlatılmak için işverene süresinde başvurulması şartına bağlıdır. Boşta geçen süre ücretine ilişkin bu şartların yargılama sırasında - davacının işe başlatılmasıyla - önceden gerçekleştiği kabul edilmelidir. Buna göre işe iade davası yargılaması sırasında davacının işe başlatılması işe iade ve işe başlatmama tazminatı taleplerini konusuz hale getireceği ancak çalıştırılmadığı süre 4 aydan fazla olduğundan en çok 4 aylık brüt ücreti ve diğer hakları tutarında boşta geçen süre alacağının hüküm altına alınması gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir. ” denilmiştir[3].

Buna göre işe iade davası devam ederken işçinin, işverence tekrar işe alınması durumunda; feshin geçerli sebebe dayanmadığının işverence kabul edildiği kabul edilmekte, bununla birlikte işçinin işe başlatılması nedeniyle işe iade ve işe başlatmama tazminatı talepleri konusuz kalmaktadır. Ancak işçinin 4 aya kadar çalıştırılmadığı süre için boşta geçen süre ücretine karar verilmesi gerektiği ortaya konulmuştur.

Av. Erdoğan KAYA

İletişim adresi: www.gurselavukatlik.com

 

[1] 4857 s. İş Kanunu md. 18 vd.

[2] Yargıtay 9. H.D.`nin 2005/24795 E. , 2005/29371 K. sayılı ve 12.09.2005 tarihli kararında; “Ancak dosyaya ibraz edilen hizmet akdine ve işe giriş bildirgesine göre yargılama devam ederken davacı işe başlatılmıştır. Davacının işe başlatılmış olması aksi ileri sürülmedikçe işverenin feshin geçerli bir sebebe dayanmadığını kabul ettiği şeklinde değerlendirilmelidir.  ” denilmiştir.

[3] 2015/27438 E. , 2016/7211 K. sayılı ve 24.03.2016 tarihli kararı.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol