banner200
banner225
Rahmi
Rahmi
01 Nisan 2016 Cuma 10:20
İstihkak davası ilamına dayanılarak 3. şahıs şirket hesaplarının haczine bozma
banner188
banner213
banner230

 8. Hukuk Dairesi         2014/19214 E.  ,  2015/21151 K.
"İçtihat Metni"İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara 14. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 06/05/2014
NUMARASI : 
DAVACI : T.. Ş..
DAVALI : B.. A..
DAVA TÜRÜ : Şikayet

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:K A R A R 


Alacaklı vekili, İcra Mahkemesi'ne başvurusunda; borçlu aleyhine başlatılan ilama dayalı takipte, yapılan haciz üzerine 3. şahıs E. Asfalt Maden İnş. Nak. ve San. Tic. A.Ş tarafından istihkak davası açıldığını, istihkak davasının reddedildiğini, ret kararının Yargıtay'ca onanmasına karar verildiğini, bu durum sonucu 3. şahıs E. Asfalt Mad. İnş. Nak. Tic. A.Ş.'nin, dosya borcundan Bayındır İnş. A.Ş. ile birlikte sorumlu olduğunun sabit hale geldiğini, icra Müdürlüğü'nden 3.şahıs E. Asfalt Mad. İnş. Nak. San. ve Tic.A.Ş.'nin banka hesapları ile bankada bulunan menkul mallarının haczi için talepte bulunduklarını ancak İcra Müdürlüğü'nce talebin reddedildiğini beyanla İcra Müdürlüğü'nün ret kararının kaldırılmasını istemiştir.
Mahkemece, istihkak davasına ilişkin ilam içeriğine göre borçlu ile arasındaki işyeri devir ilişkisi kesinleşen 3.şahsın menkullerinin ve bankalardaki mevduatlarının haczedilebileceği gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verilmiş, hüküm, 3. kişi vekilince temyiz edilmiştir.
Alacaklı tarafça, istihkak iddia eden 3. kişinin açtığı davada verilen hükmün gerekçesine dayanılarak 3. kişinin bankalardaki menkulleri ve banka hesapları hakkında haciz talebinde bulunulduğu, talebin İcra Müdürlüğü'nce reddedildiği görülmektedir. Hakkında haciz talebi bulunan 3. kişi E. Asfalt Maden İnş. Nak. ve San. Tic. A.Ş, takip borçlusu değildir. Mahkemece, 3. kişinin dosya borçlusu olarak görülerek banka şubelerindeki menkullerinin haczine karar verilmesi doğru olmamıştır. Açıklanan nedenle, İcra Müdürlüğü'nün 3. kişi hakkındaki haciz talebinin reddi işlemi yerinde olup Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

.//..


SONUÇ: Davalı 3. kişi vekilinin temyiz itirazının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın temyiz edene iadesine 25.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 01.04.2016 10:23
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol