banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Rahmi
Rahmi
18 Aralık 2015 Cuma 13:46
İflas erteleme alacaklılara karşı korunma zırhı

  İFLAS ERTELEME


Firmalar neden iflas ertelemeye başvuruyor?

Mali sıkıntıya giren firmalar haciz tehditlerinden kurtulup, soluk almak, üretim ve ticaretlerini devam ettirmek için iflas erteleme davalarını açıyorlar.

İflas erteleme davası açıldığında avukatların becerisine bağlı olarak 3 gün ile 25 arasında bir süre içerisinde tedbir kararı alınabiliyor.

Tedbir kararının firmalara sağladığı koruma zırhı

İflas erteleme davası açıp tedbir kararı alan firmalara karşı vergi, sigorta alacakları dahil bütün icra takipleri duruyor. Haczedilmiş ve henüz satılmamış olan makine ve teçhizat, araçlar, firmanın devamı için gerekli olan bütün hacizli mallar firmaya iade ediliyor.

İflas erteleme için gerekli koşullar

İki adet bilanço; bilançolardan biri kaydı değerlere göre diğeri işletmenin devamı esasına göre rayiç değerler göz önünde bulundurularak hazırlanıyor.

İflas erteleme davalarında temel sorun bilançoların ayarlanmasıdır. Çünkü firmalar zararda olsalar bile banka ve finans kurumlarına şık görünmek için bilançolarında bu zararlarını makyajlarla gizliyorlar. Oysa iflas ertelemenin ilk koşulu firmanın borca batık olmasıdır.

İyileştirme projesi

İkinci önemli konu, firmanın iflas halinden çıkıp nasıl iyileşeceğini, çözüm yollarını gösteren bir iyileştirme projesidir.

İşte gerçekte zararda olan ama bilançolarında iyi durumda görünen firmaların bilançolarını borca batık hale getirmek iflas erteleme davalarında uzman olan ofislerin işi.. İflas erteleme davalarında deneyimleri olan ve 40 yıllık avukatlık yaşamında borçluların avukatı olan Rahmi Ofluoğlu’nun bloğunda bu konularda pratik bilgiler yer almaktadır.

https://rahmiofluoglu.wordpress.com/icra-iflas/iflas-ve-iflas-erteleme/

https://rahmiofluoglu.wordpress.com/2015/02/18/iflasin-ertelenmesi-3/

http://iflaserteleme.blogspot.com.tr/

Kasın ayında iflas Erteleme Davası açan önemli firmalar

Sezon Pirinç ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş

Gıda sektörünün köklü firmalarından, 65 yıllık..

DİĞER SEKTÖRLER

1.      Bebek ve çocuk ürünleri üretiminde sektörünün önde gelen firmalarından Aziz Bebe Tekstil Giyim ve Tic. A.Ş. ,

2.      Turyapı İnşaat Taahhüt Ticaret San AŞ, Ankara

3.      Göldağ İnşaat Sanayi şirketi, Ankara

4.      Şekerleme üretimi yapan Gumi Gıda San. Ve Tic. A.Ş. İstanbul

5.      Tuncay İnşaat Sanayi ve Turizm İşletmeleri A.Ş.- Ankara

Eyüboğlu Gruba bağlı 4 şirket:

1.      Eyüboğlu Endüstri Ürün. Paz. ve Tic. Ltd. Şti, - İstanbul

2.      EYB Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., - İstanbul

3.      Eyüboğlu Giyim ve Mağazacılık Ticaret Limited Şirketi, - İstanbul

4.      EYB Lojistik ve Oto Kiralama Hizmetleri A.Ş. - İstanbul

.
Ömer Lütfü Okutan’ın şirketleri- İstanbul

1.      Ömer Okutan Beton San. ve Ticaret A.Ş.

2.      Okutan Yapı İnşaat Malzemeleri ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Rahmi Ofluoğlu

rahmi68@hotmail.com

GSM 549 452 42 01

 

 

 

Son Güncelleme: 18.12.2015 13:48
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177