banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
16 Nisan 2015 Perşembe 14:23
Yargıda başkanlık sistemi anketi… Saray fena bozulacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıkça dile getirdiği “Başkanlık” sistemiyle ilgili, hakim ve savcılar arasında yapılan bir anket şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Anket sonuçlarına göre, “Başkanlığı destekliyorum” diyenlerin oranı yüzde 24.8 iken, “Başkanlık ülkeyi diktatörlüğe götürür” diyenlerin oranı ise yüzde 55 oldu.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra sıkça dillendirdiği “Türk tipi başkanlık” sistemi yargı camiasını böldü. Hakim ve savcıların kullandığı adalet.org sitesinde, başkanlığı destekleyenlerin oranı yüzde 25’lere ulaşırken, Başkanlığa karşı olanların oranı da yüzde 55 civarında kaldı.

Erdoğan’ın “Türk usulü başkanlık”, “Başkanlık için 400 vekil” ifadeleriyle gündeme getirdiği Başkanlık sistemi yargı camiasında tartışmalara neden oldu. Hakim savcıların görüşlerini paylaştığı adalet.org sitesinde, başkanlık sistemiyle ilgili bir anket yapıldı. “Yargı Bağımsızlığının” sıkça gündeme geldiği hakim savcılar arasında, hakim ve savcıların başkanlık görüşleri ilginç bir tabloyu ortaya çıkardı.

BAŞKANLIĞI DESTEKLEYENLER: YÜZDE 24.8

“Başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz” başlıklı ankete, toplam 1855 hakim ve savcı katıldı. Anketteki ilk görüş, “Başkanlık sistemini doğru buluyorum. İstikrar, çift başlılığı engelleme ve güçlü bir devlet için gerekli olduğuna inanıyorum” oldu. Bu görüşe onay veren 370 yargı mensubunun toplam oranı, yüzdelik dilim içerisinde 19.9 oldu. “Başkanlık sistemine taraftarım, zaten ülkemizde tam olmasa da fiilen başkanlık sistemi uygulanmaktadır” diyenlerin oranı ise yüzde 4.9 olarak belirlendi. Yani, başkanlığı destekleyen grubun toplamı 24.8 oldu.

BAŞKANLIK DİKTATÖRLÜĞE GÖTÜRÜR: YÜZDE 55

Anketteki bir sonraki görüş ise, başkanlık sistemine karşı çıkanların oranını ortaya çıkardı. “Başkanlık sistemini ülkemizin koşullarını düşündüğümde doğru bulmuyorum. Bu sistem, bizi diktatörlüğe götürür, çok sesliliği ortadan kaldırır” şeklindeki görüşe 1022 kişi onay verdi. Bu kesimin, oranı ise yüzde 55 oldu.

BAŞKANLIK ZATEN UYGULANIYOR: YÜZDE 20

Anketteki, “Başkanlık sistemine karşıyım, zaten ülkemiz seçim kanunu, yasama organının oluşumu, siyasi partiler yasası göz önüne alındığında fiilen uygulanmaktadır” görüşüne de 372 yargı mensubu onay verdi. Bu kesimin yüzdelik dilim içerisindeki oranı ise 20 oldu.

AYSUN YAZICI

Son Güncelleme: 16.04.2015 14:33
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177