banner200
banner235
banner225
29 Temmuz 2015 Çarşamba 17:15
Mali hukuk yargılanmasında; adli tatil hakkında 10 soru 10 cevap
banner188
banner213
banner230
 Soru 1- Adli tatil süreleri ne zaman başlar ne zaman sona erer?
Yanıt: Adli tatil veya çalışmaya ara verme her yıl mahkemelerce 20 Temmuz tarihinde başlayıp 31 Ağustos tarihine kadar devam etmektedir. 31 ağustostan sonra dava açma süreleri 7 gün daha uzamaktadır. Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, 20 temmuzdan 31 ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar (İYUK, m. 61/1). Bu mahkemeler herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan görevlerine devam ederler.

Soru 2- Adli tatilde hangi konularda süreler uzar?

Yanıt: Dava açma tarihinin son gününün adli tatile tekabül etmesi durumunda davanın takip eden ilk iş günü içinde açılması zorunludur. Örneğin; kendisine vergi – ceza ihbarnamesi 20 haziran 2015 tarihinde tebliğ edilen mükellef; 20 temmuza kadar iş bu ihbarnameye dava açma yönünde bir tercih kullanacak ise bu durumda dava açma işlemi 7 eylül tarihine kadar görevli vergi mahkemesinde açılması gerekir. Aynı şekilde kendisine ikmalen, re’sen veya idarece bir tarhiyat yapılan mükellef şirket bu konuda 30 günlük dava açma tercihini kullanacak ise; dava açmanın son günü 20 temmuz – 31 ağustos tarihleri arasında tekabül eden durumda, en son dava açma 7 eylül tarihine kadar ilgili vergi mahkemesine dava açılabilir.

Soru 3- Kendisine vergi borcu nedeniyle ödeme emri tebliğ edilen bir mükellef bu konuda adli tatil kapsamında dava açma olanakları ve süreleri nedir?

Yanıt: Kendisine 6183 sayılı yasa kapsamında ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bir gerçek veya tüzel kişi bu ödeme emrine normal koşullarda 7 gün içerisinde ilgili vergi mahkemesine iptal davası açması mümkündür. Bu süre çalışmaya ara verme veya adli tatil diye tanımladığımız süreçlere denk geldiği zaman dava açma süresi 31 ağustostan itibaren 7 gün daha uzar.

Soru 4- Kendisine haciz bildirisi tebliğ edilen mükellef buna karşı ne yapmalıdır?

Yanıt: 6183 Sayılı Yasanın 79.Maddesine göre haciz bildirisi tebliğ edilen bir mükellef kendisinde böyle bir alacağın bulunup bulunmadığı ile ilgili 7 gün içerisinde alacaklı amme idaresine karşı yanıt vermek zorundadır.  Bu süre içerisinde yanıt verilememesi halinde borç ilgili kişinin yeddinde sayılır. 7 gün geçtikten sonra ikinci bir çözüm yolu olarak 1 yıl içerisinde menfi tespit davası açılmalıdır. Burada da dava açma süresi son günü adli tatile rastlar ise; dava açma süresi 31 ağustostan sonra 7 gün uzar.

Soru 5- Mükellef, 5 temmuz günü tarhiyat sonrası uzlaşmaya katılmış olup, uzlaşma komisyonunda uzlaşma sağlanamamıştır. Mükellef dava açma tercihini kullanmayı düşündüğü takdirde en son dava açma süresi nedir?

Yanıt: Tarhiyat sonrası uzlaşmaya katılıp uzlaşma müzakerelerinde anlaşmaya varılamaması durumunda kendisine tebligat yapılan mükellef, 15 gün içerisinde ilgili vergi mahkemesinde tarhiyat hakkında dava açabilir. Bu süre olayımızda muhtemelen 21 temmuz son dava açma süresi olacaktır. 21 temmuz ise adli tatile denk geldiği için en son 7 eylüle kadar dava açma olanağı değerlendirilebilir.

Soru 6- Vergi yargısında dava açma sürelerini durduran nedenler nelerdir?

Yanıt: Vergi yargılamasında dava açma sürelerini durduran nedenler ana hatları itibari ile aşağıda olduğu gibidir; a- Mali tatil (1-20 temmuz), b- Üst makamlara başvurma, c- Mücbir sebep, d- Avukatın davadan çekilmesi.

Soru 7- Mali yargılamada dava açma süresini uzatan sebepler nelerdir?

Yanıt: Dava açma süresini uzatan nedenler kısaca aşağıda olduğu gibidir; a- Çalışmaya ara verme (adli tatil) b- Uzlaşmanın vaki olmaması, c- Avukat olmayan vekilin dava açması, d- Şekil koşullarını içermeyen dilekçeyle dava açılması,e- Görevli olmayan yargı organına müracaat edilmesi.

Soru 8- Vergi mahkemesi tarafından mükellef hakkında açılan davanın reddi şeklinde verilen kararlar üzerine temyiz veya itiraz sürelerinin adli tatile tekabül etmesi durumunda müracaatlar ne zamana kadar yapılabilir?

Yanıt: Kendisine vergi mahkemesi kararı tebliğ edilen bir mükellef bu karar üzerine itiraz süresi 30 gün içerisinde ilgili bölge idare mahkemesi nezdinde yapılır. Bu süre 30 gün olup örneğin: tek hakim ile verilmiş bir vergi mahkemesi kararı üzerine bölge idare mahkemesine itirazen müracaat adli tatile tekabül etmesi halinde en son 7 eylül tarihine kadar itiraz yoluyla müracaat gerçekleştirilmelidir.

Öte yandan, 3’lü heyet şeklinde karara bağlanmış vergi mahkemesi kararları üzerine 30 gün içerisinde karar temyiz yoluyla danıştay nezdinde temyiz edilmelidir.

Temyiz yoluyla müracaat süresi, adli tatile tekabül etmesi halinde temyiz süreleri yine 7 eylül tarihine kadar yapılabilir.

Soru 9- Mali tatil ile adli tatil bitimleri arasında süreler nasıl etkilenir?

Yanıt: Mali tatil 1 temmuzda başlar, 20 temmuzda biter. Süreler 20 temmuzdan sonra 7 gün daha uzar. Bu durumda dava açma süresinin son günü 1- 20 temmuz arası kalan durumlarda vergi yargısında; 27 temmuza kadar dava açılabilir. Dava açma tercihi yerine yine 27 temmuza kadar mükellefler uzlaşma koşulları kapsamında uzlaşma talep etmek olanağını kullanabilirler. Ancak her halükarda mali tatilin bitimi ile adli tatilin başlangıcı kesişmektedir. Bu durumda en son dava açma konusu yukarıdaki örneğe göre 7 eylül tarihine kadar yapılabilir.

Soru 10- Mali tatil süresi içerisinde itiraz veya temyiz süreleri nasıl etkilenir?

Yanıt: Mali tatil süresi içerisinde itiraz ve temyiz süreleri uzatıcı bir etki yapmaz. Yani mali tatilde vergi mahkemesi kararı üzerine itiraz yollu müracaat mutlak surette 30 gün içerisinde yapılmalıdır. Mali tatilin gerek itiraz gerekse temyiz yoluyla müracaatlarda süre uzatıcı etkisi söz konusu değildir. (5604 Sayılı Yasa Md.1) (Bkz: Dnş. 3.D.nin, 23.02.2009 gün ve E:2007/3182-K:2009/461 Sayılı Kararları)


Dr. Mustafa Alpaslan 
banner229
Son Güncelleme: 29.07.2015 17:18
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol