banner200
banner222
Yeşim
Yeşim
24 Şubat 2015 Salı 14:10
İŞÇİLERE İŞ KAZASINDAN GELİR BAĞLANIR
banner188
banner213
banner230

İŞÇİLERE İŞ KAZASINDAN GELİR BAĞLANIR

İşçilerin yaralanması ,uzuv kaybı gibi etkenlerle sürekli iş göremezlik geliri  bağlanır.

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİKTE SINIR %10 ARANIR

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca;

ü  İş kazası geçiren ,

ü  Meslek hastalığı sonucu bedensel veya ruhsal zarara uğrayan bir sigortalıya, sağlığına kavuşması için gerekli sağlık yardımları sağlanır ve tedavi süresince sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

ü  Geçici iş göremezlik sonunda yeniden çalışma gücünü kazanamayan ve bu nedenle sürekli iş göremezlik durumuna düşen sigortalılar ile meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilenlere sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. 

5510 /19. maddesinde, İş kazası yada  meslek hastalığı sonucu oluşan ;

ü  Hastalık,

ü  Engellilik nedeniyle SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara göre  SGK Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalının sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanacağı öngörülür.

İKİYE AYRILIR

ü  Tam iş göremezlik, sigortalının mesleğinde hiç çalışamaması, tam iş göremez durumundaki sigortalının meslekte kazanma gücündeki kayıp oranı % 100’dür.

ü  Kısmi iş göremezlik, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kısmen azalmış olması kısmi iş göremezlik olarak adlandırılır. Bu durumda, kısmi iş göremezlik, meslekte kazanma gücünün en az % 10, en fazla %99,99 yitirildiğini gösterir.

FORMÜL

ü  Tam iş göremezliği halindeGünlük kazanç x 30 x %70 veya kısaca GK x 21,

ü  Kısmi iş göremezliği halindeGünlük kazanç x 30 x %70 x Sürekli İş Göremezlik Derecesi (SİD) veya kısaca GK x 21 x SİD

formüllerine göre hesaplanır.

Sürekli kısmi iş göremezlikte ise sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanır ancak, bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutar kendisine ödenir.

 

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ

ORAN

FORMÜL

TAM İŞ GÖREMEZLİK

100%

GKX21

KISMİ İŞ GÖREMEZLİK

%10-%99,99

GKX21XSİD

 

ÖRNEK

Sigortalı Ahmet bey'in  iş kazası sonucu geçici işgöremezlik kazançının  tespiti

İş kazasının olduğu veya meslek hastalığı halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde 5510 sayılı Kanun’un 80. maddesine göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunur.

Dönem

Prim Gün Sayısı

Prime Esas Kazanç

2014/Aralık

30

1500

2014/Kasım

30

1500

2014/Ekim

30

1500

Toplam

90

4500

Günlük Kazanç: 4500 / 90=  50,00 TL

Aylık Kazanç: 50 x 30= 1500,00 TL

 

 

ÖRNEK

Ahmet bey İş Kazası sonucu %40 oranında meslekte kazanma gücünde (engelli) dolayı sürekli iş göremezlik geliri için

Formül=GK*30*0,70*SİD

Bu durumda gelir miktarının hesaplanması.

50*30*0,70*0,40=420  Lira olacaktır.

BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ İSE BU ORAN %100 OLUR

Sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması durumunda % 70 olan gelir bağlama oranı % 100 olarak dikkate alınır .

Gelir = GK x 30 x %100 x SİD formülüne göre hesaplanır.

ÖRNEK

 Ali bey %80 oranında iş kazasından dolayı meslekte kazanma  kaybım var bu durumda başkasının bakımına muhtaç.

50*30*100*0,80=1200 Lira Gelir Bağlanır.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu başka birinin sürekli bakımına muhtaç duruma gelen sigortalı için hesaplanacak sürekli iş göremezlik geliri, Kanun’un 82. maddesine göre tespit edilen prime esas kazanç alt sınırının aylık tutarının % 85’inden az olamaz.

2014 yılında bu kaza olduğunda 1,134/30=37,80 TL.

1,134*85/100=963,90 TL.

Aşağı gelir bağlanmaz.

GELİR NEDEN AZALIR

1- Hekim Tavsiyelerine Uymaması

Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle tedavisini yapan hekim tarafından bildirilen tedbirlere ve yapılan tavsiyelere uymaması nedeniyle, normal tedavi süresi uzamış veya malûl kalmış yahut malûliyet oranı artmış ise, bu hususlar hekim raporu ile tespit ve belgelendirilmesi halinde sigortalıya bağlanacak sürekli iş göremezlik geliri uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı esas alınarak 1/4'e kadar Kurum’ca eksilterek ödenir.

 

2- Ağır Kusurun Bulunması

Ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının, mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerde belirlenen kusur derecesinin 1/3 oranında Kurum’ca eksiltilerek ödenir.

Ancak, kusur derecesinin bilgi ve belgelerde yer almaması halinde sigortalının geliri %5 oranında Kurum’ca eksiltilerek ödenir.

Sigortalının, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymaması, tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen bir hareketi yapması, yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı hareket etmesi, açıkça izne dayanmadığı gibi, hiçbir gereği veya yararı bulunmayan bir işi bilerek yapması ve yapılması gerekli bir hareketi savsaması, ağır kusuruna esas tutulur.

3- Kasti Hareketin Bulunması veya Kurum’un Yazılı Bildirimine Rağmen Teklif Edilen Tedaviyi Kabul Etmemesi

Mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgeler ile bilirkişi raporlarından kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına uğradığı saptanan, meslek hastalığına tutulan veya Kurum’un yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, bağlanacak sürekli iş göremezlik geliri 1/2  tutarında ödenir.

 

SİGORTALI OLARAK ÇALIŞILIR  EK/5  VE EK/6 HALLERİ HARİÇ OLMAK ÜZERE

Sürekli iş göremezlik geliri alan sigortalılar çalışmalarını tüm sigorta kollarına tabi sürdürebilir. Bu çalışmalarından dolayı malullük veya yaşlılık aylığına hak kazanması halinde aylık bağlanır. Bağlanan aylıkla birlikte sürekli iş göremezlik geliri de verilir. Her iki aylıktan yüksek olan gelir veya aylık tamdan düşük olan yarımdan ödenir.  

Ancak, bu sigortalılar 5510 sayılı Kanun’un ek 5 maddesine göre tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak veya ek 6 maddesine göre kısmi süreli  (ticari taksi ve dolmuş vb.) sigortalı olarak anılan Kanun’un ilgili maddelerinde, gelir almama şartı aranması nedeniyle çalışamazlar.

Vedat İlki

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=7402

banner229
Son Güncelleme: 24.02.2015 14:12
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol