banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
01 Ekim 2015 Perşembe 01:17
Hukuk fakültesinde hukuk garabeti

İstanbul Üniversitesi’nde geçen yıl işten çıkarılan, yargı kararıyla görevine geri dönen asistan Rezzan İtişgen hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

KADİR ÜNAL

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde geçen yıl şubat ayında haksız gerekçelerle görevine son verilen araştırma görevlisi Rezzan İtişgen’in mücadelesi sürüyor. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi İtişgen, yaşadığı haksızlığı yargıya taşımış, mahkeme göreve son verilmesine dair idari kararı iptal etmişti. Atama yenilenmesine bir ay kala, İtişgen hakkında yine disiplin soruşturması açıldı. Soruşturmanın gerekçesi ise İtişgen’in idare mahkemesine yazdığı dava dilekçesi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, bu dilekçenin iftira ve hakaret içerdiğini iddia ediyor.

‘Hukuka aykırı’
Konuyla ilgili gazetemize konuşan Eğitim Sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesi Hukuk Sekreteri Dr. Barkın Asal, 2015’te atama yenilenmesine bir ay kala soruşturma açılmasının son derece haksız bir uygulama olduğunu belirterek, “Bu durum hukuki bir garabet yaratıyor. Özellikle bir hukukçunun dava dilekçesinde iftira ve hakaret bulunacağını düşünmek ilginç” dedi.

Dayanışma çağrısı
Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi’nden yapılan açıklamada “Üyemiz Ar. Gör. Rezzan İtişgen soruşturma yoluyla sözleşmesi yenilenmeyerek bir sefer daha atılmak istenmektedir. 50d’li asistanların başlarına gelen çeşitli mağduriyetlerin bir örneği olmasının yanı sıra, İÜHF Dekanlığı’nın hukuk gözetmeyen uygulamalarının bir yenisi olan bu soruşturma karşısında Rezzan’la dayanışmak için 30 Eylül Çarşamba günü saat 10.30’da Hukuk Fakültesi önünde buluşuyoruz” ifadelerine yer verildi.


http://www.birgun.net/haber-detay/hukuk-fakultesinde-hukuk-garabeti-90858.html

Son Güncelleme: 01.10.2015 01:19
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177