banner200
banner235
banner225
Rahmi
Rahmi
18 Kasım 2015 Çarşamba 15:25
Elektiriğin kesilmesine kusuruyla sebep olan banka, dondurucudaki ürünlerin bozulmasından sorumludur.
banner188
banner213
banner230

 Elektirik faturalarının ödenmesi için verilen otomatik ödeme talimatına ve hesapta para olmasına rağmen  bankanın üç adet faturayı ödememesi nedeniyle kurumun elektiriğinisi kesmesi ve  bu sebeple   zarara uğramanız halinde   doğan zarardan banka sorumludur. 

aşağıdaki yargıtay kararına konu olayda  banka   tüketicinin elektirik kesilmesi nedeniyle buzdolabı ve derin dondurucu içinde bozulan emtiyasının bedelinin yanında cihazların bu  sebeple kullanılmaz hale gelmesi halinde doğan zarar da soruml tutulması gerektiğine hükmetmiştir.


Hukuk Medeniyeti T.C.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 


Esas No:2014/11250

Karar No:2014/37229 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, elektrik faturalarının kredi kartından ödenmesi için otomatik ödeme talimatı verdiğini, hesabının müsait olmasına rağmen üç adet faturasının ödenmemesi nedeniyle evde olmadığı bir zamanda elektriğinin kesildiğini, buzdolabı ve derin dondurucunun içindeki malzemelerin bozulduğunu ve bu cihazların kullanılamaz hale geldiğini, zararının tahsili için Tüketici Hakem Heyeti Kararı alarak davalı aleyhine icra takibi yaptığını ve takibe haksız olarak itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, otomatik ödeme talimatının banka sisteminde kayıtlı olmasına rağmen ilgili kurumun sistemde geçerli görülmemesi nedeniyle tahsilat yapılmadığını, faturaların bildirilmediğini, cihazlar için zarar talebinin yersiz olduğunu ve kredi kartı sözleşmesinde yapılan düzenleme nedeniyle sorumluluğunun bulunmadığını savunarakdavanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, 2.600.00 TL olan zarardan davalının sorumlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı yanca temyiz edilmiştir.

Davacı, kredi kartından elektrik faturasının ödenmesi için otomatik ödeme talimatı vermesine rağmen faturaların ödenmemesi nedeniyle elektriğin kesildiğini ve zarar gördüğü iddiasıyla eldeki davayı açmış olup davalı sorumluluğunun bulunmadığını savunmuş ve mahkemece kusuruyla zarara yol açan davalının sorumlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Davacının otomatik ödeme talimatına rağmen faturaların tahsilini gerçekleştirmeyerek elektriğin kesilmesine sebebiyet veren davalının kredi kartı sözleşmesindeki sorumsuzluk düzenlemesine rağmen doğan zarardan sorumlu olduğunun kabulü doğru olmakla birlikte davacı buzdolabı ve derin dondurucunun ürünlerin bozulup erimesi nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini iddia etmiş olup Tüketici Hakem Heyeti A.. yetkili servisinin 10.07.2012 tarihli ürünlerin tamir edilemeyeceğine ve kullanılamayacağına dair tutanağına dayanarak zarar miktarını buzdolabı bedeli 1.100.00 TL, derin dondurucu bedeli 1.000.00 TL ve bozulan yiyeceklerin bedeli için 500.00 TL tespit etmiş olup mahkemece, bu belgelere göre toplam 2.600.00 TL zararın tahsiline karar vermiştir. Tüketici Hakem Heyeti yaptığı incelemede elektrikli cihazların bozulup bozulmadığına adir bilirkişi incelemesi yaptırmadan tutanağa dayanarak karar vermiştir. Davacının dava konusu olaylar nedeniyle uğradığı zararın ne kadar olduğu, buzdolabı ve derin dondurucunun ne kadar zarar gördüğü ve içindeki ürünlerin bozulması nedeniyle cihazların ne suretle kullanılamaz hale geldiği hususları yeterince araştırılmamış olup davacının zararının miktarının eksik inceleme ile tespit edildiği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca; mahkemece, dava konusu zarar miktarının tespiti için uzman bilirkişiden denetime açık gerekçeli rapor alınarak hasıl olacak sonuca uygun karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ; Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 25.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org 
banner229
Son Güncelleme: 18.11.2015 15:28
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol