banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
26 Mayıs 2015 Salı 01:04
Banka, mahkeme kararını tanımadı; tüketici banka kasasını açtırıp parayı aldı
 İlginç olay, Ankara'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Arap Ali Bulduk, 19 Şubat 2010'da özel bir bankadan konut kredisi çekti. Banka, bu işlem karşılığında 'dosya masrafı' adı altında tüketiciden 2 bin 925 lira tahsil etti. 25 Kasım 2010 günü krediyi yeniden yapılandıran tüketici, bu kez de sıfırdan kredi çekiyormuş gibi 312,67 lira 'kredi plan değişiklik ücreti' ve bin 250,66 lira 'kredi refinansman komisyonu' ödedi. Bankaya 'masraf, komisyon ücreti ve yeniden yapılandırma' adı altında toplamda 4 bin 488 lira ödeyen Arap Ali Bulduk, konuyu avukatı Mustafa Akıncı'ya iletti. 
1 Ocak 2014'ten itibaren tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırının bin 272,19 lira, büyükşehirlerde ise il hakem heyetlerine zorunlu başvuru sınırının 3 bin 321 lira olduğunu gözönüne alan Avukat Akıncı, tüketici Arap Ali Bulduk ile birlikte ilgili banka şubesiyle görüşme yaparak, dosya masrafı ve yapılandırma masraflarının ödenmesini istedi. Görüşmede banka yetkilileri, tüketiciye ödeme yapamayacaklarını söyleyince 2 bin 915 lira için banka aleyhine icra işlemi başlatıldı. Banka, Ankara 3. İcra Müdürlüğü'nce başlatılan icra takibine itiraz etti. Bu kez Arap Ali Bulduk, itirazı iptali istemiyle Ankara 1. Tüketici Mahkemesi'ne dava açtı. Tarafları dinleyen mahkeme, 13 Kasım 2014'te davanın kabulüne hükmederek, 2 bin 925 lira dosya masrafı için, bin 563 lira refinansman (yeniden yapılandırma) giderleri için itirazın iptaline asıl alacağa takip tarihinden itibaren yıllık yasal faiz oranını geçmeyecek şekilde değişen oranlarda yasal faiz yürütülerek takibin devamına karar verdi. 

BANKA MAHKEME KARARINA RAĞMEN ÖDEME YAPMAYINCA TÜKETİCİ POLİSLE KASAYI AÇTIRDI

Mahkeme kararına rağmen banka, tüketiciye parasını ödemedi. Mahkeme kararı sonrası; icra dosyasından bankaya yeniden borcunu ödemesi yönünde muhtıra tebliğ edildi. Buna rağmen ödeme yine yapılmadı. Ödeme yapılmaması üzerine banka şubesine hacze gidildi. Haciz esnasında banka şubesine borcunu ödemesi yönünde ihtar ve süre verilerek işlem yapılmadı. Haciz esnasında verilen ihtar ve süreye rağmen banka şubesi ödeme yapmamakta direnince; ikinci kez hacze gidildi.Tüketici avukatları, icra memuruyla ve polis nezaretinde bankaya giderek kasayı haczetti. Banka görevlisinin gözetiminde açılan kasadan 4 bin 483 lira tahsil edilerek tüketici avukatına teslim edildi. 

Kararı yorumlayan Ankara Barosu avukatlarındanAvukat Mustafa Akıncı, şu ifadeleri kullandı: "Gerek tüketici hakem heyetlerinin gerekse mahkemelerin verdiği karar sonrası yapılan icra takibinde bankalar ödemede zorluk çıkarmazlar. Müvekkilin olayında mahkeme kararı, hatırlatma amacıyla gönderilen muhtıra ve birinci hacze rağmen banka ödeme yapmamakta direnen tutum takınmıştır. Bu aşamada artık ikinci kez çıkılan hacizde kasa haczi yapmaktan başka yol kalmamıştır." 

Arap Ali Bulduk ise "Ben, emekliyim. Banka zaten faizini alıyor. Yetmezmiş gibi haksız şekilde komisyon alındı. Mahkeme kararına rağmen banka ödemeyi yapmayınca avukatımla birlikte banka kasasını haczettik. Böyle bir olayı ilk kez duyuyorum." diye konuştu.


CİHAN
Son Güncelleme: 26.05.2015 01:07
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177