banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
23 Aralık 2014 Salı 11:22
‘14 Aralık, AYM ve AİHM’den dönmezse ben de hukuk okumadım’

Hukukçu kimliğiyle de tanınan Hürriyet Gazetesi yazarı Taha Akyol, dünkü yazısında 14 Aralık’ta özgür medyaya yönelik gerçekleştirilen darbe operasyonunu ele aldı. Dosyadaki suçlamaların haksızlığına dikkat çeken Akyol, “Terör örgütü, darbeye teşebbüs suçlarından mahkûmiyet kararı verilir de bu AYM ve AİHM’den dönmezse ben de ‘Hukuk okumamışım’ diye yazarım!” dedi.

Operasyona uluslararası alanda gösterilen tepkilerin altını çizen Taha Akyol, pazar günü olmasına rağmen hadiseyi kınayan açıklamalar yapıldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın aleyhteki değerlendirmelerine gönderme yapan Akyol, “Bu tepkileri dış güçlerin bir saldırısı olarak görmek en büyük hata olur. Zaman Gazetesi’ne ve Samanyolu TV’ye yapılan operasyona bu kadar tepki gösterilmesinin ardında, Türkiye’deki rejimin gidişatı hakkında birikmiş endişeler vardır.” uyarısında bulundu. ‘Batı’nın tepkisi’ başlıklı yazısında özetle şu tespit ve eleştirilere yer verdi:

“Türkiye’nin hukuk devleti ilkelerinden adım adım uzaklaştığı konusunda ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Freedom House’un ve AB’nin raporlarına bir bakın. ABD Dışişleri’nin İnsan Hakları konulu 2012 raporunun Türkiye bölümünde “yolsuzluğa” 11 defa atıf yapılırken, 2013 yılını kapsayan son raporda bu sayı 18’e çıktı. Yargıya müdahaleler de eleştirildi. Freedom House, Mayıs 2014 raporunda, dünya basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye’nin yerini 120’den 134. sıraya indirdi. Bu raporlarda elbette teknik hatalar ve siyasi önyargılar olabilir. Fakat otoriterleşme görüntüsü veriyorsanız, size bakışları daha karamsar oluyor.

AB’nin “2014 İlerleme Raporu” Türkiye’de yargıyı belli bir siyasi çizgiye sokmak için nasıl “yapboz” kanunları çıkarıldığını ve yargıda yıldırım atamalarla nasıl bir baskı kurulduğunu ayrıntılı olarak anlatıyor.”

İşte biriken bu raporların etkisiyle 14 Aralık operasyonuna karşı Batı’dan “pazar günü bile” tepkiler geliyor. Hükümet bu gidişi düzeltmedikçe, daha çok “ihanet, tuzak, dış güçler” diye propaganda yapmakla kanaatleri değiştiremez, aksine tepkiler artabilir.” 


http://www.zaman.com.tr/gundem_14-aralik-aym-ve-aihmden-donmezse-ben-de-hukuk-okumadim_2266062.html

Son Güncelleme: 23.12.2014 11:24
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177