banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
30 Mart 2015 Pazartesi 16:17
HSYK'dan ‘Uyuyan Hakime’ Soruşturma İzni Çıkmadı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu duruşma sırasında uyuyan hakim hakkında soruşturma izni vermedi. Gerekçe ilginç: Uyumamış, iç geçirip gözlerini dinlendirmiş...

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), İzmir’de iki yıl önce görülen bir yargılamada sırasında uyuyan hakim hakkında soruşturma izni vermedi. Kararda, uzun süren yargılamalardan hakimlerin iç geçirmesini ve gözlerini kapatarak kısa süreli göz dinlendirmesini uyuma olarak değerlendirmemek gerektiği savunuldu. 

HSYK’nın 9 Mart 2015 tarihli kararında, bir buçuk günlük duruşma kayıtları incelendiğinde, hakimin uyuduğu yönünde bir görüntünün olmadığı kaydedildi. Ancak saatlerce süren duruşmalarda heyet üyelerinin, savcının, müdahillerin ve izleyicilerin dikkatlerinin dağılmasının normal ve insani olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

“Üstelik şikayet edilen hakimin küçük gözlü, ileri numaralı gözlük kullanan bir kişi olduğu, süregelen bir duruşmada hareketsiz duran üyeler ve savcının iç geçmesi veya gözlerini kapatarak kısa anlı göz dinlendirmelerinin de uyuma olarak algılanmaması gerektiği, dolayısıyla ihbar edilen hakime atfedilebilecek kast, kusur, ya da ihmale dayalı eyleme rastlanıldığı...”

İzmir’de, yasadışı Maoist Komünist Parti (MKP) adına faaliyet yürüttükleri suçlamasıyla 13’ü tutuklu 22 sanık hakkında açılan, “kavurmanın silah sayıldığı” yargılamanın ilk duruşması, İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 - 5 Ekim 2013’te arasında görülmüştü. Yargılama sırasında duruşmaların son bir buçuk gününe başkanlık eden Hakim Dilek Öztürk, dava sırasında uyumuştu. Öztürk’ün uyuklarken resmi çekilmişti. Daha sonra avukatlardan Gül Kireçkaya söz alarak, Hakim Öztürk’e yargılamayı uyuyarak geçirdiğini söylemişti. Bu diyaloglar duruşma tutanaklarına şöyle geçmişti:

- Mahkeme Başkanı Dilek Öztürk : Evet, sanık müdafilerinin mütalaaya ve tutukluluğun devamına ilişkin mütalaaya yönelik beyanlarını, tahliye taleplerini almaya başlıyoruz. 

- Avukat Gül Kireçkaya: Şimdi savcılığın mütalaasına karşı açıkçası diyecek bir şey bulamıyorum onu söyleyeyim öncelikle. Çünkü savcılığın zaten soruşturmayı yürüten savcı olmaması nedeniyle dosyadaki 10 bin sayfa tapeyle gidip de iddianamedeki iddiaları karşılaştırıp da doğrusunu görüp araştırıp nasıl diyeyim bir karara varabildiği inancında değiliz. Burada insanların özgürlüğü söz konusuyken sayın savcının nasıl da bunu çok rahat bir biçimde ifade edebildiğini de anlamış değilim. Bu insanlar son derece yalın bir biçimde kendi gerçekliklerini anlattılar. Tabi siz tam bir buçuk gün boyunca uyuduğunuz için sayın başkan çoğuna vakıf olamadınız.

- Mahkeme Başkanı Dilek Öztürk : Kimi kastediyorsunuz uyumakla?

- Av. Gül Kireçkaya: Uyudunuz sayın başkanım çünkü biz gördük ve hakim beyi de uyardık sayın başkanı da uyarmıştık. Ben uyarmıştım.

- Mahkeme Başkanı Dilek Öztürk : Beni uyarsaydınız madem uyuyorum.

- Av. Gül Kireçkaya: Mahkemeyi yöneten kişi başkan olduğu için başkanı uyarma gereği duydum hakime hanım. Şimdi bu şekilde siz kararların altına nasıl imza atıyorsunuz onu anlayabilmiş değilim.

Radikal

Son Güncelleme: 30.03.2015 16:19
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177