banner200
banner222
11 Ekim 2012 Perşembe 19:26
HSYK'dan DURUŞMA SAATLERİ DUYURUSU
banner188
banner213
banner230
T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

Sayı : B.03.1.HSK.0.70.12.04-659-265-2011/104/5549  26/01/2012

Konu : Duruşma saatleri


... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
... ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ve bazı barolar ile kimi vatandaşlardan 
Kurulumuza intikal eden yazılarda; “Mahkemelerce duruşmaların çoğu zaman aynı saate veya 
birbirine çok yakın saatlere verilmesi sonucu duruşma saatlerine tam olarak riayet 
edilmeyerek davanın tarafları ile avukatların, tanık ve bilirkişiler, tutanak mümzileri ve diğer 
kişilerin saatlerce bekletilmesi ile duruşmanın süresinde yapılmamasından dolayı avukatların 
duruşmalarının ertelenmesi yönünde taleplerin çoğu kez dikkate alınmaması sonucu 
avukatların saatler sonra duruşmalara girmesine ya da hiç girememesine ve bu durumun da 
başta adil yargılanma ilkesi olmak üzere çeşitli mağduriyetlere ve duruşmaların ertelenmesine 
sebebiyet verildiği” belirtilerek genel bir duyuru yapılması talebinde bulunulmuştur.  
Bilindiği üzere, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın “Cumhuriyetin 
nitelikleri” kenar başlıklı 2 nci maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî 
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
 “Hak arama hürriyeti” kenar başlıklı 36 ncı maddesinde; “Herkes, meşrû vasıta ve 
yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve 
savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya
bakmaktan kaçınamaz.” 
“Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması” kenar başlıklı 141 inci maddesinin 
son fıkrasında “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının 
görevidir.”


Öte yandan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “Adil yargılanma hakkı” kenar 
başlıklı 6 ncı maddesinde, herkesin bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının 
makul bir süre içersinde görülmesini isteme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. 
Diğer taraftan, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca, mahkemeler 
tarafından duruşma gün ve saatinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden 
beşer dakika arayla verilebildiği, duruşma saatlerine uymama yönünden yaşanan sorunların 
kullanıcı kaynaklı olduğu bildirilmiştir.
Bu itibarla, mahkemelerce duruşma gün ve saatlerinin tespitinde;

1- Davaların niteliği, dosyaların geldiği aşama ve kapsamı, duruşmada yapılması 
düşünülen iş ve işlemler ile ifadelerine başvurulacak kişi sayısı gibi yargılamanın en seri, en 
az giderle ve yakınmalara sebebiyet vermeyecek şekilde yapılmasını sağlayacak tüm 
hususların gözetilmesi,

2- Gün içerisinde duruşması yapılacak olan tüm dosyalar için duruşma saatinin aynı 
saate veya çok yakın zaman dilimine verilmesi yerine;
duruşmada bulunması istenilen tüm kişilerin iş, öğrenim, sağlık, ulaşım ve benzeri durumları gözetilerek, emek ve mesai kaybına veya mağduriyetlere sebebiyet vermeyecek şekilde duruşma saatlerinin belirlenmesi ile tespit 
edilen bu duruşma saatlerine uyulması konusunda azami çaba ve gayret gösterilmesi,

Konularında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunun Genel Kurulun 
18/1/2012 tarihli ve (31) sayılı kararı ile tüm teşkilata duyurulmasına karar verilmiştir. 
Bilgi edinilmesi ile keyfiyetin merkez ve mülhakatta görev yapan tüm hâkim ve 
Cumhuriyet savcıları ile adliye personeline duyurulmasını rica ederim.
Ahmet HAMSİCİ
Başkanvekili

Haber Tasarım/ Hukukihaber.net
banner229
Son Güncelleme: 12.10.2012 13:04
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol