banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
19 Ocak 2015 Pazartesi 01:16
HSYK'da skandal! 17-25 Aralık savcıları, dosyaları incelenmeden açığa alınmış

HSYK 2.Dairesi’nin 17-  25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten savcılar hakkındaki açığa alma kararını savcılar hakkındaki soruşturma dosyasını görmeden verdiği ortaya çıktı. Açığa alma kararının 3 aylık bir süre ile uygulanacağı öğrenildi.

T24'ün haberine göre, HSYK’nın açığa alma kararının ardından kuruldan soruşturma dosyasının suretini ve müfettiş raporunu talep eden savcılara verilen yanıtta, Kurulun 3.dairesinin “açığa alma” talebi ve müfettiş raporunun 2.Daireye ulaşmadığı, alınan açığa alma kararının da henüz imzadan çıkmadığı ifade edildi. Savcılara gönderilen cevap yazısında şu ibarelere yer verildi:

 “HSYK Kanunun 77.maddesinin 1.fıkrasının 2.cümlesi ve 81.maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi gereğince 3 ay süre ile tedbirine görevden uzaklaştırılmasına karar verdiği, anılan kararın henüz imza aşamasında olduğu ve imzaların tamamlanmasına müteakip tarafınıza tebliğ edileceği, ayrıca soruşturma dosyasının soruşturma maddeleri yönünden Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2.Dairesine henüz intikal etmediği anlaşılmıştır.”

Kaynak: T24

Son Güncelleme: 19.01.2015 01:18
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177