banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
27 Şubat 2014 Perşembe 15:15
HSYK Kanununda Resmi Gazete rötarı
Kaynak: Al Jazeera
27 Şub 2014

Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı, CHP'nin Anayasa Mahkemesine gitmek için beklediği HSYK Yasası Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Köşk "Başbakanlık'a gönderdik" dedi. CHP Resmi Gazete'deki gecikme için "Bu bir ilk ve atamalara hazırlık yapıldığı için bekletiliyor olmalı" dedi.

Köşk, "Yasayı Başbakanlık'a gönderdik" diyor, CHP Resmi Gazete'yi bekliyor. [AA-ARŞİV]
Tartışmalı HSYK Yasası Cumhurbaşkanı Gül tarafından Çarşamba günü saat 12'de onaylandı. Yasanın dün, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanması beklendi ama bu olmadı.
HSYK Yasası bu sabahki Resmi Gazete'de de yayımlanmazken, Gül'ün dün HSYK yasası ile aynı saatlerde onayladığı AFAD kanunu ise Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aljazeera'ye bilgi veren Cumhurbaşkanlığı kaynakları "Yasayı yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdik, Başbakanlık'a sorun" dedi.
Başbakanlık kaynakları ise konuyla ilgili "Dün baskıya yetişmemiş, bugünkü mükerrer sayıda yayımlanacaktır" ifadesini kullandı.

CHP: Atamalar için bekletiliyor
İptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını açıklayan CHP, başvuru yapabilmek için yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyor.

Aljazeera'ye açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi "Bu bir ilk" dedi.
Yasa HSYK'da çalışan 600 kişinin görevine son verilmesini öngörüyor. Hamzaçebi Resmi Gazete'deki gecikmeyi buna bağlıyor:

"HSYK'ya yapılacak yeni atamalar için hazırlık yapılıyor ve bunun için bekletiliyor olabilir. Ama yasalar Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından hemen yayımlanır. Cumhurbaşkanı'nın HSYK'dan sonra onayladığı AFAD Yasası Resmi Gazetede yayımlandı. Daha önce böyle bir şey hatırlamıyorum."

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi Meclis’te de bir basın toplantısı düzenledi. Hamzaçebi, “Resmi Gazete’de yayımlanma konusunda zamanlamayı hükümet ayarlıyor” dedi:
“Mükerrer sayıları takip ediyoruz. Hükümet HSYK’da yapılacak atamalarla ilgili bir planlama içinde. Yarın öğleden sonra yayınlanacağını tahmin ediyorum. Belki Anayasa Mahkemesi’ne başvurumuzu geciktirmeye yönelik bir planlama içinde de olabilirler. Ama biz Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz.”
HSYK da bekliyor

Yasa ile HSYK’daki görevleri sona erecek personel de düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyor.
Al Jazeera’nin konuştuğu HSYK tetkik hâkimi “Biz de baktık Resmi Gazete'de göremedik, işlerimize devam ediyoruz.” dedi. Aynı hâkim gecikmenin “görev yerlerinin belirleniyor olmasından” kaynaklandığını düşünüyor. Ancak, yasa yayınlandığında bunun belirlenmemiş olmasından da endişe duyuyor:
“İdare hukukuna göre devletin devamlılığı esastır. HSYK’daki personel yasanın yayınlandığı anda görev yerleri belirlenmemiş olursa bir boşluk yaşanacak. Bu kişiler görev yerleri belirlenene kadar idari açıdan hiçbir yere bağlı olmayacaklar. Rapor alsalar bile bu raporu sunacakları bir birim olmayacak, işe gelmedikleri zaman bunu sorgulayacak kimse de yok.”

Bir başka tetkik hâkimi de yasanın Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte HSYK ve Adalet Akademisi’nde boşluk oluşacağını söyledi. “Devlet buralarda yeni personel atayana kadar resmi iş yapılamaz” dedi.
Son Güncelleme: 27.02.2014 15:20
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177