banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
22 Mayıs 2011 Pazar 12:16
HSYK, adli yargı yaz kararnamesi çalışmalarına başladı
Hakim ve savcıların belirtilen tarihe kadar yapacakları başvurular sonucu boşalması muhtemel yerler ile yeni mahkeme kurulması gereken yerler, ikinci ilan ile duyurulacak.
    HSYK, bu çerçevede, hakim ve savcıların taleplerinin alınmasının ardından, talep, süre, mazeret ve disiplin nedenleri ile 2011 yılı yaz kararnamesinde muhtemel ataması yapılacak olan hakim ve savcıları tespit etti. Bunun yanında, iş yükü itibarıyla kurulması veya faaliyetinin dondurulması gereken mahkemeler ile mevcut hakim ve savcı sayılarının artırılması ya da azaltılması hususlarına ilişkin çalışmalar da kurul tarafından sonuçlandırıldı.
    HSYK, listelerde belirtilen yerler ve sayıların kesin olmayıp, bu yerler haricindeki başka mahallere atama yapılması söz konusu olabileceği gibi, var olan yerlere de atama yapılamayabileceğini bildirdi.

İHTİYACA GÖRE İSTEK DIŞI ATAMA YAPILABİLECEK
İkinci bölgede görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarından talebi olmayanlar ile yerinde kalmak isteyenler listeye dahil edilmedi. Ancak birinci bölgedeki ihtiyacın bu şekilde karşılanamaması halinde talebi olmasa dahi ikinci bölgede en çok çalışandan başlamak üzere birinci bölgelere resen atama yapılabilecek. Ayrıca atama yapılmasının planlanması nedeniyle listede bulunmasına rağmen, hizmet gereği ilgilinin yerinde bırakılması da söz konusu olabilecek. Bu durumda, ataması planlanan ilgilinin yerine de atama yapılamayacak.
    İlk ilan üzerine atanma talebinde bulunan hakim ve savcılar, ikinci ilan üzerine ilave tercihte bulunabilecek. İlk ilanda belirtilen süre içerisinde talepte bulunmayan veya süre ve hizmet gerekleri nedeniyle kararname taslağında yer almayan hakim ve savcıların ikinci ilan üzerine yapacakları başvurular dikkate alınmayacak.
    Yargıtay'ın talebi ve ihtiyacı göz önüne alınarak, talep olması halinde 14/04/2011 tarihli duyuruda belirtilen şartları taşıyanlar arasından Yargıtay Tetkik Hakimliğine yeniden atama yapılması da planlanıyor. İlave tercihte bulunmak isteyen hakim ve savcılar, 24 Mayıs günü mesai bitimine kadar HSYK Genel Sekreterliği'nde olacak şekilde ikinci başvuru formlarını göndermeleri gerekiyor.
    Kırtasiyeciliği engellemek ve taleplerin Genel Sekreterliğe daha çabuk ulaşabilmesi amacıyla, talep formunun bilgisayar ortamında düzenlenerek Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile elektronik imza ile imzalanıp gönderilmesi, ayrıca fiziki olarak gönderilmemesi gerekiyor.
    Talepler UYAP ortamından gönderileceği için, taleplerin Genel Sekreterliği Kararname Bürosu'na ulaşıp ulaşmadığı ise bağlı bulunulan Başsavcılık Muhabere Bürosu tarafından DYS üzerinden kontrol edilerek öğrenilebilecek.

timeturk


Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177