banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
23 Ocak 2014 Perşembe 21:37
Hakim ve Savcılar Demokraside başarısız
HSYK seçimlerinde hakim ve savcılara seçme ve seçilme hakkı verildi, ne oldu? HSYK'ya bir dini cemaat hakim oldu..Hakimler demokrasiyi daha iyi bir yargı sistemiiçin doğru değerlendiremedi.. HSYK seçimleri öncesi adliyeleri tek tek dolaşarak hakim ve savcıları ziyaret eden bir takım etkili ve de yetkili kişiler hakim ve savcıların iradelerini etkilemeyi başardı.. Bu ziyaretlere bütün adliye mensupları tanıktır.
Yargı belli güçler tarafından araç olarak kullanınılca bugün ki tablo ortaya çıktı. Hakim ve savcılar kendi özeleştirilerini yapmadan bu işin içinden çıkılamaz..
Hadi bir an için HSYK seçimleri ile bağımlı ve yanlı bir yargının oluşmadığını kabul edelim, bu takdirde yargıdaki somut durum neydi diye şöyle bir bakalım.
Türkiye kötü yargılamada AİHM istatistiklerinde dünya ikincisi idi, yeni HSYK ile bu durumda bir nebze olsun değişim oldumu, yargı sistemi bir nebze de olsa iyileşme yoluna girdi mi? Uzun tutukluluklara son verildi mi? HAYIR!
Bunun en iyi örneği uzun tutukluluklar konusunda son günlerde AYM'nin verdiği kararlardır. AYM peşpeşe bazı bireysel başvurularda hak ihlalleri olduğunu tespit etti.
Hakim ve savcılar kendi kendilerini yönetemiyor?
Peki şimdi ne olacak?
Çok açık, birileri bu duruma vaziyet edecek.. Bu durum bizde demokrasi ve hukuk kültürü yeteri kadar gelişene kadar devam edecek..

Rahmi Ofluoğlu
Son Güncelleme: 23.01.2014 21:52
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177