banner200
banner222
Rahmi
Rahmi
10 Ağustos 2015 Pazartesi 16:44
Dilekçeler ve Ön İnceleme Aşamaları Tamamlanmadan Evrak Üzerinde Karar Verilmesi Hukuka Aykırıdır
banner188
banner213
banner230
 T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/12690

K. 2013/11009

T. 18.4.2013

• EVLİLİK BAĞININ YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Dilekçeler Teatisi ve Ön İnceleme Aşamaları Tamamlanmadan Evrak Üzerinde Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Evliliğin Yokluğunun Tespiti Talebi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmemesi de Bozma Sebebi Olduğu )

• DİLEKÇELER TEATİSİ ( Evlilik Bağının Yok Hükmünde Olduğunun Tespiti İstemi - Dilekçeler Teatisi ve Ön İnceleme Aşamaları Tamamlanmadan Evrak Üzerinde Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• ÖN İNCELEME AŞAMASININ TAMAMLANMAMASI ( Evlilik Bağının Yok Hükmünde Olduğunun Tespiti İstemi - Dilekçeler Teatisi ve Ön İnceleme Aşamaları Tamamlanmadan Evrak Üzerinde Karar Verilemeyeceği )

• EVLİLİĞİN YOKLUĞUNUN TESPİTİ TALEBİ ( Bu Talep Hakkında Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmemesinin de Bozma Sebebi Olduğu - Evlilik Bağının Yok Hükmünde Olduğunun Tespiti Bunun Olmaması Halinde İse Evliliğin Yakın Hısımlık Sebebiyle Mutlak Butlanla İptaline Karar Verilmesi Talebi )

4721/m.141

6100/m.136137139140

ÖZET : Davacı, evlilik bağının yok hükmünde olduğunun tespitini, bunun olmaması halinde ise evliliğin yakın hısımlık sebebiyle mutlak butlanla iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Dilekçeler teatisi ve ön inceleme aşamaları tamamlanmadan evrak üzerinde, karar verilmiş olması yasaya aykırı olduğu gibi davacının Türk Medeni Kanununun 141. maddesi uyarınca evliliğin yokluğunun tespiti talebi hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi de bozma sebebidir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı Ş.Ç., dava dilekçesinde açıkladığı sebeplerle davalı B.Ç. ile arasında olan evlilik bağının yok hükmünde olduğunun tespitini ( TMK.md.141 ) bunun olmaması halinde ise evliliğin yakın hısımlık sebebiyle mutlak butlanla iptaline karar verilmesini ( TMK.md.129, 145 ) talep ve dava etmiş mahkemece dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda taraflar arasında evlenme engeli olacak yakın hısımlığın bulunmadığı gerekçe gösterilerek mutlak butlan koşulları bulunmadığından bahisle davanın reddine karar verilmiştir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 136. maddesinde davacının, cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevaba cevap dilekçesi; davalının da davacının cevabının kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebileceği, 137. maddesinde, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılacağı, ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemeyeceği ve tahkikat için duruşma günü verilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Ön inceleme duruşmasına davet ve ön inceleme duruşmalarının usulü ve yapılacak işlemler ise 139 ve 140. maddelerde gösterilmiştir.

Somut olayda mahkemece yasanın bu amir hükümlerine riayet edilmeksizin, dilekçeler teatisi ve ön inceleme aşamaları tamamlanmadan evrak üzerinde, karar verilmiş olması yasaya aykırı olduğu gibi davacının Türk Medeni Kanununun 141. maddesi uyarınca evliliğin yokluğunun tespiti talebi hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi de bozma sebebidir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

banner229
Son Güncelleme: 10.08.2015 16:45
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol