banner200
banner222
Rahmi
Rahmi
10 Ağustos 2015 Pazartesi 15:17
Avukatın ön inceleme duruşmasına katılmaması
banner188
banner213
banner230
 T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/5708

K. 2013/7513

T. 8.4.2013

• ÖN İNCELEME SAFHASINDA DAVACI VEKİLİNİN DURUŞMAYA GELMEMESİ ( Davalı Vekilinin Tahkikat Aşamasına Geçilmesini İstediği - Tahkikat Aşamasına Geçilerek Yargılamaya Devam Edilmesi Gerekirken Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )

• DAVALI VEKİLİNİN TAHKİKAT AŞAMASINA GEÇİLMESİNİ İSTEMESİ ( Davacı Vekilinin Ön İnceleme Duruşmasına Katılmadığı/Davalı Vekilinin Davayı Takip Etmeyeceğine Dair Açık Bir Beyanı Olmadığı - Tahkikat Aşamasına Geçilerek Yargılamaya Devam Edileceği )

• ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA DAVALININ TAHKİKAT AŞAMASINA GEÇİLMESİNİ İSTEMESİ ( Davacı Vekilinin Ön İnceleme Duruşmasına Katılmadığı - Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına ve Üç Aylık Kanuni Süresi İçinde Yenilenmediği Gerekçesi İle Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )

6100/m.140

ÖZET : Ön inceleme duruşmasında davacı vekili duruşmaya gelmediği halde duruşmaya katılan davalı vekili davayı takip etmeyeceğine dair açık bir beyanda bulunmadığına ve tahkikat aşamasına geçilmesini istediğine göre davayı takip etmek istediği anlaşılmaktadır. Tahkikat aşamasına geçilerek yargılamaya devam edilmesi gerekirken dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi ve ardından üç aylık kanuni süresi içinde yenilenmediği gerekçesi ile davanın açılmamış sayılması hukuka aykırıdır.

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, fazla mesai, ulusal bayram genel tatili, hafta tatili ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Bağcıvan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini belirterek kıdem, ihbar tazminatı ve diğer alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, dosyanın takipsiz bırakıldığı tarihten itibaren üç aylık süre içinde yenilenmediği gerekçesi ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Dosya içeriğine göre, ön inceleme safhasında 12/06/2012 tarihli oturumda davacı vekili duruşmaya gelmemiş, duruşmaya katılan davalı vekilinin ise tahkikat aşamasına geçilmesini istediği görülmüştür. Söz konusu ön inceleme duruşmasında davacı vekili duruşmaya gelmediği halde duruşmaya katılan davalı vekili davayı takip etmeyeceğine dair açık bir beyanda bulunmadığına ve tahkikat aşamasına geçilmesini istediğine göre davayı takip etmek istediği anlaşılmaktadır. Bu durumda tahkikat aşamasına geçilerek yargılamaya devam edilmesi gerekirken dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi ve ardından üç aylık kanuni süresi içinde yenilenmediği gerekçesi ile davanın açılmamış sayılması hatalı olup hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Hükmün yukarıda belirtilen sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08.04.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

banner229
Son Güncelleme: 10.08.2015 17:44
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol