banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
05 Şubat 2016 Cuma 01:05
soL'u hedef alan yandaş sunucunun örnek verdiği 'madde'den haberi yok!

Demet Akalın isimli şarkıcının 2 yaşındaki kızının kafasını örterek namaz kıldırmasını ve bunu sosyal medyada malzeme yapmasını "Gericilik her yerde" başlığıyla duyuran soL, hız kaybetmeden yandaşların hedefine girdi.

soL'un 'Demet Akalın' haberi rahatsız etmeye devam ediyor

Son olarak dün sabah saatlerinde ATV'de yayınlanan "Kahvaltı Haberleri" isimli programın sunucusu Melih Altınok isimli yandaş yazar, soL'un ilgili haberini ekrana taşımış ve "Terbiyesiz Sol" manşetini atmıştı. 

Programda konuşan yandaş sunucu Altınok, soL'un yaptığı hedef alırken, "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin bir maddesi 'bütün tasarruf ailelere aittir'. Gericilik diyorsunuz, insanları dini inançlarından ötürü ötekileştirmek asıl gericiliktir" ifadelerini kullanmıştı.

Demet Akalın'ın namaz şovuna psikiyatri bilimi ne diyor?

NE KONUŞTUĞUNDAN HABERİ YOK!
Altınok'un çocuklar ve ailelerine ilişkin İnsan Haklar Evrensel Beyannamesi'ne dayandırarak verdiği bu örnekten haberi olmadığı anlaşıldı.

Bizde gericiye gerici denir!

İnsan Haklar Evrensel Beyannamesi'nin ilgili maddesinde (Madde 26 - 3. paragraf) "Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve babanın hakkıdır"  ifadeleri kullanılıyor.

Maddede geçen ifadelerden de anlaşılacağı üzere,  2 yaşındaki bir çocuğa namaz kıldırmanın "aile tasarrufu" olmadığı görülürken, Anne ve babaya tanınan "öncelikli" hakkın "eğitimin türünü seçmek" olduğu sınırı çiziliyor.

soL, iki yaşında çocuğa namaz kıldırtılmasını "inanç özgürlüğü" olarak topluma yutturmaya çalışan gericilere "Bizde gericiye gerici denir" diyerek yanıt vermişti. 


Kaynak: Haber.sol.org.tr
Son Güncelleme: 05.02.2016 01:05
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177