banner200
banner235
banner225
07 Mart 2016 Pazartesi 13:24
Sirkeci'deki tarihi Vakıf Han'ın çatısını parçaladılar
banner188
banner213
banner230

Sirkeci'deki tarihi 4. Vakıf Han'ın çatısının, restoran ve bar için delindiği ortaya çıktı. Han'ın restorasyon projesinin sahibi ise Topçu Kışlası projesini çizen mimar Halil Onur.

Sözcü'nün haberine göre, 1911 yı­lın­da ün­lü Mi­mar Ke­ma­let­tin Bey ta­ra­fın­dan ta­sar­la­nan Sir­ke­ci­’de­ki 4. Va­kıf Han, uzun bir sü­re boş kal­dık­tan son­ra 2005 yı­lın­da Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 25 yıl­lı­ğı­na Gap-San Eser­ler şir­ke­ti­ne ki­ra­lan­dı.

Tu­rizm­ci Se­dat Eser, Ra­uf Ak­dal ve Meh­met İpek ile bir­lik­te Va­kıf Ha­n’­ı Le­gacy Ot­to­man Ho­te­l’­e dö­nüş­tür­dü. An­cak bu dö­nü­şüm sı­ra­sın­da ta­ri­hi bi­nanın içi­ne ha­vuz ve oto­park yap­tı­ran or­tak­lar tes­cil­li kül­tür var­lı­ğı olan ha­nın ça­tı­sın­da da de­ği­şik­li­ğe gi­ttiler. Ta­ri­hi bi­na­nın ça­tı­sı­nın her iki cep­he­si­ne de as­lı­na ay­kı­rı ola­rak açı­lan çok sa­yı­da pen­ce­rey­le en üst­te Bo­ğaz ve şe­hir man­za­ra­sı­na sa­hip iki res­to­ran ve bir bar açı­lır­ken, te­si­sat için de ça­tı­da ek ya­pı­laş­ma­ya gi­dil­di.

TOPÇU KIŞLASI PROJESİNİN SAHİBİ

4. Vakıf Han’ın restorasyon projesinin sahibi mimar Halil Onur, Taksim Gezi Parkı’na yapılması planlanan Topçu Kışlası projesini çizen isim. Halil Onur hali hazırda İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı görevini yürütüyor. Onur tarafından çizilen ve içinde buz pateni pisti de yer aldığı için tartışmalara yol açan Topçu Kışlası projesini İstanbul 2 No’lu Koruma Kurulu reddetmiş ama Koruma Yüksek Kurulu kabul etmişti.


Kaynak: Haber.sol.org.tr
banner229
Son Güncelleme: 07.03.2016 13:24
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol