banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
24 Şubat 2016 Çarşamba 14:44
Komünist Kadınlar: Çevre ve Şehircilik Bakanı Güldemet Sarı'yla kavgalıyız!

Komünist Partili kadınlar, bir açıklama yayınlayarak, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, biz seninle kavgalıyız. Çünkü sana baktığımızda bir kadın Bakan değil, 'Bu milletin a.. koyacağız' diyen Cengiz Holding patronuyla kol kola bir gerici görüyoruz" dedi. 

Komünist Kadınlar, "Gericiden, patron yalakasından parmak hesabıyla kadın saymaya uğraşmıyor, Cerattepe’de direnen kadına omuz veriyoruz. Bakan Fatma’nın değil, direnen Havva’nın safında duruyoruz" açıklaması yaptı. 

Komünist Kadınlar imzasıyla yayınlanan açıklama şöyle: 

Artvinliler, Cerattepe’yi cehenneme çevirmek isteyenlere direnirken, Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın kim olduğunu hiç duydunuz mu?

AKP’nin vitrine bile doğru düzgün koymaya tenezzül etmediği, adı dahi pek bilinmeyen, buna da gönülden razı bir vekil; Fatma Güldemet Sarı.

AKP’nin iki kadın bakanından biri Sarı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu kadına ne kadar düşmansa, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sarı da çevreye o kadar düşman.

Peki Artvin’i AKP karasına boyamak isteyen, altın hücumcusu Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz’i hatırlıyor musunuz? “Bu milletin a.. koyacağız” diyen mide bulandırıcı bir patron.

Bugünlerde Cerattepe’ye çıkarma yapan çete biber gazına, plastik mermiye her davrandığında; Cengiz aynı cinsiyetçi, halk düşmanı küfrünü savururken, Fatma hanımla göz göze gelip gülümsüyor olmalı.

Birbirlerine ne kadar da yakışıyorlar!

Biz; gericilerin, patronların safındaki “hanım kardeşler”e baktığımızda Cengiz’i, Erdoğan’ı, Davutoğlu’nu görüyoruz; kadın ya da kardeş değil. Aynı küfürlere eşlik ediyor, aynı ağaca balta sallıyor, aynı kadınlara “o etek çok mini” diyorlar.

“Ama Meclis’teki kadın sayısı artıyor” mu demişlerdi? Mehmet Cengiz’le aynı ahlaksız düşü kuranları, rakamlarla tartamıyoruz.

Gericiden, patron yalakasından parmak hesabıyla kadın saymaya uğraşmıyor, Cerattepe’de direnen kadına omuz veriyoruz.

Bakan Fatma’nın değil, direnen Havva’nın safında duruyoruz.

Komünist Kadınlar'dan Aile Bakanı'na: Kul olduğunu defaatle söyleyen bir tebaa

Komünist Kadınlar: Hüda Kaya biz seninle kavgalıyız!

Komünist Kadınlar'dan Elif Şafak'a: İktidarın gölgesinde keyif çatan liberal
Kaynak: Haber.sol.org.tr
Son Güncelleme: 24.02.2016 14:44
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177