banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
18 Şubat 2016 Perşembe 10:04
İstanbul Belediyesi tarihi yarımadanın dokusunu bozmaya kararlı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarihi yarımadayı "otel yarımadası"na dönüştürecek bir karar aldı. Tarihi semtlerdeki sosyal dokuyu bozacağı için tepki çeken girişimin ilk adımı ocak ayında atıldı. Belediye, tarihi yarımadanın en güzel sivil mimari örneği evleri ve tescilli hanlarının bulunduğu Eminönü’nde ev pansiyonculuğu yapılmasına izin verdi. İBB şimdi de Yedikule, Yenikapı ve Aksaray için aynı kararı aldı.

DÖRT MAHALLEYİ KAPSIYOR

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Fatih Belediyesi tarafından “Yedikule-Yenikapı 3. Etap Yenileme Avan Projesi” ile “Aksaray ve Çevresi Yenileme Avan Projesi” için hazırlanan imar planı değişiklikleri şubat ayında İBB Meclis gündemine geldi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Yedikule-Yenikapı 3. Etap Yenileme Avan Projesi’ne ilişkin plan değişikliği teklifini “3. derece ticaret alanlarında ev pansiyonculuğuna yönelik kullanımlar yer alabilir” notunu ekleyerek uygun buldu ve meclise havale etti. Alınan bu karar, Yalı, Kasap İlyas, Çakırağa, Kürkçübaşı mahallelerini kapsıyor.

BELEDİYENİN KENDİ BİRİMİ BİLE ALINAN KARARLARA KARŞI ÇIKIYOR!

Ocak ayında Eminönü bölgesinde ev pansiyonculuğuna izin verilmişti. Düzenlemeye karşı çıkan İBB Planlama Müdürlüğü, plan değişikliğinin tarihi yarımada için yapılan tüm düzenlemelere ve UNESCO mevzuatına aykırı olduğunu vurgulamıştı.

AKSARAY TİCARET ALANI OLDU

202 bin metrekarelik alanı ilgilendiren “Aksaray ve Çevresi Yenileme Avan Projesi” kapsamında 21 yerleşim adası için yapılan imar planı değişikliği de aynı toplantıda gündeme alındı. Plan değişikliği ile yerleşim adaları 2. derece ticaret, 3. derece ticaret ve park alanına çevrildi.

"YAPILAN DEĞİŞİKLİK A’DAN Z’YE YANLIŞ"

Komisyon bu değişiklik talebini de “3. derece ticaret alanlarında ev pansiyonculuğuna yönelik kullanımlar yer alabilir” plan notunu ekleyerek uygun buldu. Her iki komisyon raporu da CHP grubunun muhalefetine rağmen kabul edildi. CHP’li Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu, İBB Meclisi’nin ardı ardına aldığı bu kararların A’dan Z’ye yanlış olduğunu söyledi.

YARIMADAYI YATAKHANE YAPTILAR

Hacıalioğlu, “5 yıldızlı otel yerine ev pansiyonculuğunu desteklemek lazım. Ancak burada bildiğimiz anlamda ev sahibinin bir kaç odasını pansiyon olarak kiraladığı uygulama yok. Evler otele dönüştürülüyor. Sosyal dokuyu da bozuyorlar. Tarihi yarımadayı yatakhane olarak görüyorlar” dedi.


Kaynak: Haber.sol.org.tr
Son Güncelleme: 18.02.2016 10:04
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177