banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
01 Şubat 2016 Pazartesi 15:46
EÜ yerleşkesinde kimin hangi internet sitesine girdiği kayıt altına alınacak!

Ege Üniversitesi bir süredir polisiye önlemler ve özel güvenlik personeli baskısıyla gündeme geliyor. Öğrencilerin okula turnikelerden geçirilerek alınması uygulamasından sonra, şimdi de öğrenci ve öğretim üyelerinin hangi internet sitelerine erişim sağladığı kayıt altına alınacak.  

Rektörlük imzası ile yayınlanan yazıda, okul içerisinden bağlanılabilen EGEKABLOSUZ adlı internet bağlantısından yapılan her türlü erişimin kayıt altına alınacağı ve gözlem altında tutulacağı belirtildi.  

Ege'de OHAL önlemleri: Turnikede sıkışmadan geçebilen okula girer!

İŞTE O REKTÖRLÜK YAZISI 

İnternet bağlantısına erişmek isteyen öğrencilerin TC kimlik numaralarını, bilgi işlem bölümüne her girişte kaydettimesi gerektiği belirtilen açıklama şu şekilde: 

“EGEKABLOSUZ İnternet Yayını Değişikliği ve 5651 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme
04. 05. 2007 Tarih ve 5651 sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' gereğince, internet kullanımı ile ilgili bilgilerin kurum içerisinde 1 yıl boyunca kayıt altında tutulması yasal bir zorunluluktur.
Ege Üniversitesi içerisinde kullanılmakta olan ve tüm kablosuz cihazlardan erişilebilen EGEKABLOSUZ yayını, şu anki mevcut yapısı ile herhangi bir kayıt tutulmasına imkan vermemekte ve 5651 sayılı kanun kapsamında üniversitemize yasal olarak engel teşkil ettiğinden 27. 01. 2016 tarihi itibariyle kullanım politikası değiştirilecektir.
Yeni geçilecek kullanım politikası gereğince, bağlantı sırasında kullanıcı T.C. Kimlik Numarası ve Ad, Soyad bilgileri alınacak, NVI üzerinden yapılacak kontrol sonucuna göre kullanıcıya erişim hakkı tanınacaktır. Yapılan erişim bilgisi, 5651 sayılı kanun gereğince kayıt altına alınacak ve herhangi bir hukuki ve/veya yasal zorunluluk durumunda kullanıcı bilgilerine ulaşılması sağlanacaktır.
27. 01. 2016 tarihi itibariyle EGEKABLOSUZ yayını üzerinden İnternet bağlantısı kuracak olan kullanıcılar, yapılacak değişiklik konusunda bu şartları kabul etmiş sayılırlar.
Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı"
 


Kaynak: Haber.sol.org.tr
Son Güncelleme: 01.02.2016 15:46
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177