banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
26 Şubat 2016 Cuma 21:44
Erdem Gül’den Cumhurbaşkanlığı'na 'WikiLeaks' yanıtı

Erdem Gül'e, bugün Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan " WikiLeaks hadisesi olduğunda ne tür tedbirlerin alındığını gördük. Assange hala sığınmış vaziyette bulunmaktadır" açıklamasına yanıt verdi.

Haklarındaki iddianemeyi gördüğünü, iddianamede gazetecilik faaliyeti dışında bir şey olmadığını söyleyen Gül, Cumhurbaşkanlığı’nın kendilerini Assange ile örneklendirmesi konusunda da, ABD’nin yazanı değil, sızdıranı yargıladığını hatırlattı.

Erdem Gül şunları söyledi:

AYM tutukluğumuzla ilgili bir karar verdi. Bunu biliyoruz. Gerekçeli kararını görmedik. Dün gördüğümüz karar tutuklulukla ilgili. AYM kararında üç önemli unsur var, kişi güvenliği, ifade ve basın özgürlüğü. Biz artık yargılanmayacağız demiyoruz. İddianemeyi de gördük. İddianamede sadece yazdığımız yazılar ve gazetecilik faaliyeti var. Bize başka bir suçlama yok. Savcı sadece, bu yazıyı yazmış, yazmaktaki amacı şudur diyor. Başka bir şey yok. Yazı ve haber suç değildir. Yargılama yapılacaksa bile bunun yolu tutuklama, casusluk ve terörle ilişkilendirme değildir. Orada kastedilen Assange ve Snowden meselesi, devletin bilgi sızdıran görevlileri yargılamasıdır. Amerikalılar bile biz sızdıranı yargılıyoruz, yazanı değil açıklaması yapmıştır.


Kaynak: Haber.sol.org.tr
Son Güncelleme: 26.02.2016 21:44
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177