banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
26 Ocak 2016 Salı 23:00
Zirve Yayınevi'ndeki cinayet için 417 bin TL tazminat

Malatya İdare Mahkemesi, 18 Nisan 2007 tarihinde Zirve Yayınevi'nde boğazları kesilerek öldürülen 3 kişiden Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske'nin ailesine, "hizmet kusuru" bulundukları gerekçesiyle, İçişleri Bakanlığı ile Malatya Valiliği tarafından 17 bin 320 TL maddi, 400 bin TL manevi tazminat olmak üzere toplam 417 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Malatya kent merkezindeki Zirve Yayınevi binasında, 18 Nisan 2007 tarihinde, elleri, kolları bağlandıktan sonra boğazları kesilerek öldürülen Tilman Ekkehart Geske, Necati Aydın ve Uğur Yüksel'in aileleri, İçişleri Bakanlığı ve Malatya Valiliği aleyhine, 2008 yılında, maddi ve manevi tazminat davaları açmıştı. Tilman Ekkehart Geske'nin eşi Suzanna Geske, Necati Aydın'ın eşi Şemse Aydın ve Uğur Yüksel'in babası İbrahim Yüksel, olayda hizmet kusuru bulunduğunu iddiasıyla avukat aracılığıyla, açtıkları davalarla farklı miktarlarla tazminat taleplerinde bulunmuşlardı.

Tilman Ekkehart Geske'nin eşi Susanne Geske, kendisi, çocukları Michael, Lucas, Miriam için toplam 90 bin TL'si maddi olmak üzere 630 bin TL tazminat talep etmişti.

Malatya İdare Mahkemesi'nde görülen bu davaya, İçişleri Bakanlığı ile Malatya Valiliği savunma verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan savunmada özetle Zirve Yayınevi çalışanlarının öldürülmeden önce daha önce baskı ve şiddete maruz kaldıkları yönünde müracaatta bulunmadığını, olayın yaşanmasında idarelerin hizmet kusuruna dayalı herhangi bir eyleminin sebep olmadığı belirtildi. Olaya ilişkin ceza davasının devam ettiği ifade edilerek üçüncü şahısların suç niteliği taşıyan eylemlerinin idari hizmetin işleyişi ve ortay çıkan sonuç arasında illiyet bağını kestiği, kusursuz sorumluluk ilkesi gereğince tazminle yükümlü tutulma gerektirecek hukuki nedenlerin de bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi savunuldu.

Mahkeme, Geske Ailesi'nin 630 bin TL'lik tazminat taleplerini kısmen kabul etti. Kararda, cinayet olayından maktul Geske'nin eşi ile yaşları 8, 11 ve 13 olan 3 çocuğunun derin bir elem ve ıstırap duyduklarının tartışmasız olduğu, duyulan acının karşılığı olarak davacılardan her biri için 100 bin TL olmak üzere manevi açıdan uğranılan 400 bin TL şeklinde 11 Nisan 2008 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi sonucuna varıldığı belirtildi. Bununla birlikte 17 bin 320 TL maddi tazminat ödenmesine karar verildi.

Susanna Geske'nin avukatı İbrahim Kalı, kararın ardından yaptığı açıklamada, öldürülenlerin yakınlarının 'hizmet kusuru' gerekçesiyle tazminat talebinde bulunduklarını söyledi. Malatya İdare Mahkemesi'nin tazminat kararını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesine dayandırdığını dile getirdi.

Avukat Kalı, Geske Ailesi gibi diğer 2 ailenin de maddi ve manevi tazminat almaya hak kazandığını ifade etti.

Olaya ilişkin ceza davası, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. 21 sanıklı davada 1 sanık tutuklu bulunuyor.


Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 26.01.2016 23:00
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177