banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
14 Haziran 2016 Salı 22:20
'Yalnız kurt' korkusu

ABD’nin Orlando kentindeki bir LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans, İnterseks) kulübünde ateş açan Afgan kökenli ABD vatandaşı Ömer Metin’in IŞİD’e biat etmesi, birçok soruyu beraberinde getirdi. IŞİD, 49 kişiyi öldürüp 53 kişiyi yaraladıktan sonra SWAT tarafından öldürülen Metin’in sorumluluğunu üstlenen bir açıklama daha yaptı. El Bayan Radyo “Halifenin Amerika’daki askerlerinden biri, haçlılar toplantısına girmeyi başardı” dedi. Ancak 13 Kasım Paris saldırısındaki gibi örgütün emirleri doğrudan verdiğine dair ayrıntılı açıklama gelmedi.

Facebook’tan biat mesajı

Ömer Metin, saldırı günü Facebook sayfasına koyduğu mesajla ve saldırı sırasında 911’i arayarak IŞİD’e biat etmişti. Ama dün Başkan Barack Obama “Saldırganın saiklerini bilmiyoruz. İnternetten yayılan çeşitli aşırılıkçı enformasyondan esinlenmiş gözüküyor. Dışardan emir aldığına, daha büyük bir komplonun parçası olduğuna, son anda IŞİD’e biat etse de emrinde olduğuna dair bu aşamada net kanıt yok” dedi.

Bu yönde görüşlere göre, Suriye’den komşu ülkelere yayılan IŞİD saldırılarının ABD’ye sıçradığı sonucu çıkarılmamalı. Ancak 6 ay önce de Pakistan kökenli bir çift, San Bernardino’da IŞİD’den esinlenen bir saldırıyla 14 kişiyi katletmişti. Bunlar “yalnız kurt” modeline işaret ediyor. Serseri mayın gibi saldıran “yalnız kurtlar” da halka korku salmaya yetiyor. Uzmanlara göre “yalnız kurtları” vurmadan önce yakalamanın tek yolu, içinden geldikleri toplumun hükümete ihbarda bulunması.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 14.06.2016 22:20
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177