banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
23 Haziran 2016 Perşembe 15:00
Yabancı yatırım yüzde 15 düşecek

Geçen yıl küresel ekonomik ortamın da desteği ile Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlarda (UDY) yüzde 36 artış yaşandı. Türkiye 16.5 milyar dolar UDY çekerken, toplam küresel yatırımdan aldığı pay uzun süredir olduğu gibi yüzde 1’i aşamadı.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nün tüm dünyada eşzamanlı açıklanan “2016 Dünya Yatırım Raporu” na göre 2015’te tüm dünyadaki uluslararası doğrudan yatırım akışı yüzde 38 artışla 1.76 trilyon dolara ulaştı. Türkiye’nin gelişen ülkeler içinde küresel UDY’den aldığı pay yüzde 2, gelişen Asya içinde aldığı pay yüzde 3, Batı Asya bölgesindeki payı ise yüzde 39 oldu. Türkiye’ye yönelik UDY girişlerinde ilk üç sırayı gayrimenkul, imalat sanayi ve finans sektörleri aldı.

2016’nın ilk dört ayında sınır ötesi birleşme ve satınalma işlemleri 2015’in aynı dönemine göre yüzde 32 azalırken, küresel doğrudan yatırımlarda yüzde 10-15 gerileme bekleniyor. Bu da Türkiye’ye girişleri de olumsuz etkileyecek. Türkiye’nin coğrafi avantajı ve taşıdığı potansiyel göz önüne alındığında yüzde 1’lik payın yeterli olmadığını söyleyen YASED Başkan Yardımcısı Tankut Turnaoğlu, “Türkiye’nin en fazla yatırım çeken ilk 10 ülke arasına girmesi için bunu yüzde 3’lere çıkması gerek. Bu da her yıl 45-50 milyar dolar yatırım anlamına geliyor” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 23.06.2016 15:00
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177