banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
27 Nisan 2016 Çarşamba 11:42
Velilere TEOG uyarıları: Kelimeleri dikkatli seçin

TEOG sınavlarına sayılı günler kala veliler de en az öğrenciler kadar yoğun bir kaygı yaşıyor. Uzmanlara göre bu kaygı, anne- babaların çocuklar üzerinde istemeden de olsa baskı oluşturmasına sebep olabilir. Bu yüzden sınavdan önceki günlerde hem çalışmaya hem de sınava yönelik durumun veliler tarafından iyi değerlendirilip çocukların doğru bir şekilde yönlendirilmesi büyük önem taşıyor.

MEF Okulları Psikolojik Danışmanı Özlem Sendan, TEOG’a hazırlanan öğrenci velilerinin gündeminde olan ve sıkça dile getirilen soruları cevapladı.

- Şu ana kadar fazla çalışmadı. Süre bu kadar azken nasıl çalışmalı?

Bu durumda olan öğrencinin çalışma alanını daraltması gerekmektedir. Çalışma alanı daraltılırken ders sınırlamasının yanı sıra konu sınırlaması da yapılması puan artışında etkili olacaktır. Konu sınırlandırması yapılırken deneme sınavı sonuç karnelerindeki analizlerden, kazanım yüzdelerinden ve öğretmen görüşlerinden yararlanılabilir.

- Konuları nerdeyse bitirdi, şimdi neler yapmalı?

Bu durumda olan öğrenci; sınav haftasına kadar, genel tarama testleriyle konularda eksik kalan yönlerini ortaya çıkarıp bu eksikleri giderecek konu tekrarları yapmalıdır.

- Günde kaç saat çalışmalı, kaç soru çözmeli, ne sıklıkla deneme sınavına girmeli?

Öğrencinin ders çalışacağı süre ve çözeceği test sayısının bir standartı yoktur. Sınav yaklaştıkça öğrenciler, içinde bulundukları tempoyu kademeli olarak artırmalıdır. Ancak çalışma süresi ve soru sayısı belirlenirken öğrencinin var olan çalışma alışkanlıkları göz önünde bulundurulmalı, gerçekçi ve etkin bir planlama yapılmalıdır. Bu konuda okul rehber öğretmeni ve ders öğretmenlerinden destek almak sağlıklı bir yönlendirme için gereklidir. Konuları bitiren ya da bitirmek üzere olan bir öğrenci, ev ortamında haftada 4-5 deneme sınavı çözebilir.

- Deneme sınavları nasıl bir ortamda çözülmeli?

Gerçek sınavda en çok zorluk çekenler; yatarak, sırtüstü ya da rastgele pozisyonlarda ders çalışıp soru çözenlerdir. Bu nedenle ev ortamında çözülecek deneme sınavları masa başında, ara verilmeden ve süre tutularak gerçek sınav şartlarında uygulanmalıdır. Deneme sınavı sonrası yanlış ve boşların analizi ve eksik konulara yönelik yapılacak çalışmalar ders öğretmenleriyle birlikte planlanmalıdır.

- Deneme sınavı sonuçlarını nasıl değerlendirmeliyiz?

Sınav süresi yaklaştıkça nokta atışı yapmak önem kazanmaktadır. Bunun için deneme sınav sonuç kartında derslerin konu analizi iyi değerlendirilmeli; yanlış ve boşların bilgi eksikliğinden mi yoksa işlem hatası, okuma hatası, süreyi yetiştirememekten mi kaynaklandığı tespit edilmelidir. Bilgi eksiği olan noktalarda sadece test çözmek değil, ders öğretmenlerinden destek almak da gerekmektedir.

- Dikkat hataları önlenebilir mi?

Öğrenciler sınav sonuçlarını değerlendirirken; yanlışlarının açıklamasını dikkatsizlik olarak yorumlama eğilimindedirler. Bu değerlendirmenin gerçekçi olup olmadığı çok iyi analiz edilmelidir. Yaşanan sıkıntı, okuma hatası ise, altını çizerek okumak her zaman çözüm olmayabilir. Soruda istenen şeyin altını çizmek, seçici dikkati devreye sokacağı için daha etkili bir yoldur. Bu yöntem evde test çözerken de uygulanmalıdır. Yaşanan sıkıntı işlem hatası ise, öğrencinin test çözme hızı değerlendirilmelidir.

- Sürekli olarak; süre azaldı, yapamayacağım, zaten hazır değilim gibi cümleler kuruyor. Onu nasıl yönlendireceğimizi şaşırdık.

Sınav süresi yaklaştığında öğrencilerin kaygı düzeylerinde artış gözlenir. Önemli olan bu artışın öğrencide nasıl bir davranışa neden olduğudur. Eğer bu kaygının performansı olumsuz etkilediğini düşünüyorsanız rehber öğretmenin desteğini almak, kaygıyı kontrol etmeyi kolaylaştıracaktır.

- Kendisine “Sana güveniyoruz. Elinden geleni yapacağına inanıyoruz, önemli olan senin sağlığın, bizim için sen önemlisin” diyoruz yine de mutlu olmuyor.

Bazen iyi niyetle ve karşıdakini rahatlatmak adına verilen mesajların gerginliği artırdığı gözlenmektedir. Bu mesajların verilme sıklığı çok önemlidir. Çünkü bu mesaj çocukta “bana bu kadar destek oluyorlar, ben de karşılığını vermeliyim, onları utandırmamalıyım” şeklinde bir düşünceye neden olabilmektedir. Bu da çocuğun kaygı düzeyini artırmaktadır.

Din kolay matematik zordu

TEOG-2016 1 dönem ortak sınavları istatistiklerine göre en zor test matematik, en kolay test ise din kültürü ve ahlak bilgisiydi. Sınavda verilen cevaplara göre oluşturulan güçlük düzeyi ortalamalarına göre, matematik 0.482 ile en zor test olurken onu sırasıyla 0,533 ile fen ve teknoloji, 0,554 ile yabancı dil, 0,589 ile Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük, 0,595 ile Türkçe, 0,746 ile din kültürü ve ahlak bilgisi takip etti.

Geçersiz sınav kâbus olmasın!

Her yıl çok sayıda öğrencinin basit hatalar sebebiyle mağdur olduğu geçersiz sınav kâğıdı sorunu yaşamamak için dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde;

* Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.

* Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle atacaktır. Cevap kâğıdında bulunan “Bu alanda işaretleme yapmayınız” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

* Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını, C kitapçığını kullanıyorsa “C” yuvarlağını ve D kitapçığını kullanıyorsa “D” yuvarlağını işaretleyecektir.

* Her sorunun 4 seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.

* Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi halinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

* Örnek işaretleme yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan işaretlemelerde o soruya verilen cevap doğru olarak kabul edilmeyecektir.

* Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. Sınavlar başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına mutlaka işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 27.04.2016 11:42
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177