banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
27 Temmuz 2016 Çarşamba 15:01
Vegan beslenme

İtalya’nın Milano kentinde vegan bir çiftin 13 aylık bebeğinin, yetersiz beslenme ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılması “Bebeklerin vegan beslenmesi sağlık sorunlarına yol açar mı?” sorularını da beraberinde getirdi.

Çocuk hastalıkları uzmanları ile diyetisyenler, 1-5 yaş arası dönemin büyüme ve gelişme çağı olduğunu belirterek “İyi beslenemeyen çocuklarda beyin, kemik gelişimi olumsuz etkilenir. Kalp, kansızlık gibi sağlık sorunları ortaya çıkar. Büyüme 18 yaşına kadar devam ettiği için birey vegan olup olmayacağına, bu bilince eriştikten sonra kendisi karar vermelidir” görüşünde birleştiler.

Hiçbir tür hayvansal gıdanın yer almadığı vegan diyetiyle beslenen ailenin oğullarında sağlık sorunlarının ortaya çıkması ile birlikte mahkeme çocuğun velayetini aileden aldı. Uzmanlar, vegan beslenme ve çocuk sağlığı konusunda şunları söyledi.

Gelişim olumsuz etkilenir

Diyetisyen Turgay Köse: Yaşamak için iyi beslenmek gerekir. Bugüne dek yapılan bilimsel araştırmalar insanların 50’ye yakın türde besin öğesine gereksinimi olduğunu ortaya koymuştur. Bu öğelerin herhangi biri alınmadığında, gereğinden az ya da çok alındığında, büyüme ve gelişmenin engellendiği, sağlığın bozulduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. 1948’de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile başlayan süreçten günümüze kadar düzenlenen çeşitli deklerasyonlarda ‘Her yenidoğan büyümesini garanti altına alacak doğru beslenme hakkına sahiptir’ denilmektedir. Kim bilir, belki yıllar sonra birisi çıkıp da ‘Ben ilk 6 ay anne sütü yerine mama ile beslenmişim’ diyerek öz annesine bile dava açabilecek. Hal böyle iken ‘ağzı var dili yok’ denilecek tarzda örnek teşkil eden, isteklerini ve beklentisini bile dile getiremeyecek çağda olan bir bebeğin ebeveynlerinin isteği doğrultusunda vegan vejetaryenliğe zorlanması bir diyetisyen olarak kabul edilebilir bir şey değil.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 27.07.2016 15:01
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177