banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
16 Nisan 2016 Cumartesi 10:00
'Türkiye hâlâ krize açık'

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Ekonomi Profesörü Daron Acemoğlu, iş dünyası için roğru teşviğin devletten değil piyasatdan geldiğini dile getirererek, Türkiye’de iş insanı olmanını tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Politikacılarlar sürekli birlikte olmanın yaratıcılığı önlediğini ifade eden Acemoğlu, Türkiye’nin tüketime ve kamu harcamalarına dayalı büyüdüğünü belirtti. Acemoğlu, “Türkiye ekonomisinin yüzde 4’lük büyümesinin ne kadar devamlılığı olacağından emin değilim. Belirsizlik çok yüksek” şeklinde konuştu.

Yaratıcılık ölüyor

Türkiye’de büyümenin niteliğinin değiştiğini ve kredi-sıcak para sarmalıyla gelen büyümenin sağlıksız olduğunu vurgulayan Acemoğlu, bunun da ekonomiyi krizlere açık hale getirdiğine dikkat çetüi. Acemoğlu, “Kredi muslukları kapanırsa bunun sürdürülebilir olmayacağına inanıyorum” dedi.

İstanbul’da düzenlenen CEO Club toplantısında konuşan Daron Acemoğlu, Türkiye’de iş dünyası ile politikacıların devamlı bir arada olduğunu bunun tehlikeli bir şekilde yaratıclığı öldürdüğüne de işaret etti. Acemoğlu, “Doğru teşvik devletten değil piyasadan gelir” ifadelerini kullandı. Bu konuda 1970’lerin sonu 80’lerin başında kurulan ve bugün dev haline gelen Apple gibi şirketlerin çıkış noktasında kamunun değil tabandan gelen inovasyon ve yaratıcılığın olduğunu hatırlatan Acemoğlu, eğitimin de beyin yıkama üzerine değil ufuk açma prensibi üzerine oturması gerektiğini anlattı.

Kriz sürüyor

Acemoğlu dünya ekonomilerinin hâlâ krizden geçtiğini örnek almanın kolay olmadığını da belirterek, Türkiye’nin bazı temel konularda Güney Kore’yi örnek alabileceğini aktardı. Daron Acemoğlu, sömürücü büyüme ile başlayan reform ve demokrasi hareketi ile bir güç haline gelen Güney Kore’nin ‘Türkiye’nin en çok şey öğrenebileceği’ ülke olduğuna değindi.

Çalkantılar olabilir

Acemoğlu, küresel gelişmelere ilişkin olarak “Amerika ekonomisi şu anda en sağlıklı büyüyen ekonomi. Avrupa hâlâ krizin içinde. Gelecek yıl, Avrupa’da büyük çalkantılar yaşanabilir. Çin ekonomisi tıkandı. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin Çin’e model olarak bakması yanlış. Güney Kore en çok şey öğrenebileceğimiz ülkelerden biri. Güney Kore’yi örnek alabiliriz” diye konuştu.

Lidere değil kurumlara bakın

Daron Acemoğlu, ekonomik büyümeyi anlamak için ekonomik kurumlara bakılması gerektiğini kaydederek, “Büyümede temel etken kalıcı kurumlardır; coğrafya, kültür ve liderlik değildir” diye konuştu.

Acemoğlu, “Barış yerine dünyanın her tarafında karmaşa var. Avrupa hâlâ krizin eşiğinde. Kapsayıcı kurumları olan ülkeler fırsatları ve teşvikleri bir arada bulundurarak büyürler. Ülkelerdeki ikili sistemlere bakmalıyız. Bir yandan Harvard’lı yöneticiler diğer tarafta büyük kitlelerin yoksulluğu Daron Acemoğlu var” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 16.04.2016 10:00
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerEkonomi
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177