banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
17 Ağustos 2016 Çarşamba 14:00
TGC'den 'Özgür Gündem' tepkisi: Türkiye dünyaya nasıl anlatacak?

Açıklamada, “Gazetecilik suç değildir. Gazete kapatarak, gazeteci gözaltına alınarak, tutuklayarak, basının özgür olduğunu ve 15 Temmuz’da yaşadığı darbe girişimini Türkiye dünyaya nasıl anlatacak? Özgür Gündem açılmalıdır” denildi. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

“Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkıdır. Bu gerçek 15 Temmuz tarihindeki darbe girişiminin önlenmesinde çok etkili rol oynamıştır. Son 10 yıldır ısrarla ‘terörist’ olarak damgalanmaya çalışılan gazeteciler görevlerini başarıyla yapmışlar ve darbe girişimiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanının, Başbakanın, muhalefet partilerinin mesajlarının halka ulaştırılmasını sağlamışlardır. Basında çok çeşitlilik ve çok sesliliğin önemi bu darbe girişimi sırasında bir kez daha ortaya çıkmıştır.

OHAL ilan edildiğinden bu yana 133 yayın kuruluşu kapatılmış, 76 gazeteci tutuklanmıştır. Son olarak da Özgür Gündem Gazetesi kapatılmıştır. Gazetenin 24 çalışanı gözaltına alınırken kötü muameleye uğramışlardır. Özgür Gündem Gazetesi’nin kapatılması basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından ciddi bir sorundur.

Gazete kapatarak, gazeteci gözaltına alarak, gazeteci tutuklayarak, basının özgür olduğunu ve 15 Temmuz tarihinde yaşadığı darbe girişimini Türkiye Dünya’ya nasıl anlatacaktır? Başbakan ‘OHAL’i devletin kendisine ilan ettiğini’ söylemiştir. OHAL’in hedefi gazeteciler ve medya kuruluşları olmamalıdır. Özgür Gündem Gazetesi açılmalıdır. ‘Barışın, kardeşliğin yeniden yeşertilmesi’ sürecinde gazeteciler yine ‘düşman’ olarak görülmemeli, medya kuruluşlarının kapatılmasından, gazetecilerin sürekli mağdur edilmesinden vazgeçilmelidir.”

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 17.08.2016 14:00
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerTürkiye
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177