banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
24 Şubat 2016 Çarşamba 09:40
'Temiz hava yoksa ne yapsın evi'

“Alacakları temiz bir hava, yiyecekleri sağlıklı gıdalar olmadıkça, ne yapacaklar ki çocuklarımız onlarca evi, arabayı...”

Cerattepe’de bakır ve altın çıkarmak isteyen Cengiz Holding’in Eti Bakır şirketine karşı yıllardır direnen, son günlerde ise biber gazlı, plastik mermili, TOMA’lı saldırılara uğrayan Artvinliler adına, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan’ın ağzından dökülüyor bu sözler. Ülkenin yaşadığı kaos döneminde AKP’nin madeni oldu bittiye getirme girişimi, kimsenin gözünden kaçmıyor. Bu nedenle CHP’lisi, AKP’lisi, MHP’lisi topyekun mücedelenin içinde. Karahan bu dayanışmayı şöyle özetliyor: “Bu Artvin halkının yaşam mücadelesidir. Huzurumuzu kaçırarak bizi parçalamaya çalışıyorlar. Kentin tüm kesimleriyle kenetlenmiş durumdayız. Asla pes etmeyeceğiz. Ettiğimiz zaman ise Artvin diye bir şey kalmayacak!..”

Cerattepe direnişinde kadınlar hep ön safta. Artvin Devlet Hastanesi önünde, Cerattepe yolunda biber gazıyla boğulsalar, TOMA’dan sıkılan tazyikli sularla ıslansalar da sözlerini sakınmadan söylüyorlar.

Yeşil Artvin Derneği’nin başkanlığını uzun yıllardır yürüten Nur Neşe Karahan gibi zaman zaman “direniş kepçesinin” üzerinde polisi bekliyorlar, zaman zaman çevik kuvvete çıkışıp, “Cengiz’i değil bu halkı koruyun. Çocuklarınıza helal ekmek götürün” diye bağırıyorlar. Karahan’a neden bu mücadelede, üstelik en başta yer aldığını soruyorum. Yanıtı çok açık:

“Yaşam çocuklara ev, araba bırakmak değil. Evleri, arabaları olsun ama temiz nefes alabilecekleri temiz yemek yiyecekleri bir dünya kalmadıktan sonra napacaklar ki o evleri. Bu çocuklara ne bırakacaz, biz nasıl yaşayacağız.”

İstanbul Barosu: Artvin halkının yanındayız

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 24.02.2016 09:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177