banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
31 Mayıs 2016 Salı 12:20
Tedarikçi değişiminde tüketicilerin ıslak imza çilesi!

            - Türkiye’nin ilk elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi EnCazip’e göre serbest tüketici uygulamasına geçişte yaşanan problemlerin en başında zorunlu olan ıslak imzalı sözleşmeler geliyor.
 
                - Sözleşmelerin ıslak imza sürecinin uzun sürmesi ve evrak bürokrasisi tüketicinin elektrik tedarikçisi değiştirme işleminden vazgeçmesine ve potansiyel tasarrufları kaybetmesine neden oluyor. Süreç sırasında ortaya çıkan maliyetlerin de doğrudan ya da dolaylı olarak tüketiciye yansıtılması tasarruf oranını aşağı çekiyor.
 
                - Türkiye’de mesafeli satış sözleşmelerini online olarak ilk kez gerçekleştiren EnCazip, süreçle ilgili Avrupa’daki diğer örnekleri ve yorumlarını aktardı.
 
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2016 yılı düzenlemesiyle birlikte 3 bin 600 kWh olarak belirlenen ve aylık yaklaşık 120 TL’ye denk gelen ‘serbest tüketici limitleri’ 2001 yılından beri düzenli olarak düşürülüyor.
 
Tüketiciler elektrik tedarikçisi değiştirerek faturalarda yüzde 20’ye kadar tasarruf sağlayabiliyor. Bu limitin zaman içerisinde ortadan kalkmasıyla birlikte tüketiciler elektrik faturalarında yüzde 20’den de fazla avantaj sağlayabilecek. Hal böyle olunca sıfırlanması planlanan serbest tüketici limitleri özellikle de toplam elektrik abonelerinin yüzde 81’ini oluşturan yaklaşık 29 milyon ev tüketicisi için daha da önemli hale geliyor.
 
EPDK tüketicilerin bu sisteme geçişini kolaylaştırmak, bilinçlenmesini sağlamak ve tasarruf etmesine yardımcı olmak için geçtiğimiz günlerde altyapı çalışmalarına başladığını ve buna bağlı olarak ‘Serbest Tüketici Portalı’ kurulacağını duyurdu. Bu platformla birlikte hem tüketicilerin hem de kurumların haklarının korunması hedeflenirken öncesinde mevcut sisteme ait teknik altyapıların ve mekanizmaların güçlendirilmesi bekleniyor.
 
Islak imza uygulaması ve evrak bürokrasisi elektrik fiyatlarını yukarı çekiyor!
 
Türkiye’nin ilk indirimli elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi EnCazip’e göre mevcut sistemle serbest tüketici uygulamasına geçişte tüketicileri ve tedarikçileri zorlayan prosedürlerin en başında zorunlu ıslak imza uygulamasına bağlı olarak evrak bürokrasisi geliyor.
 
EPDK tarafından Temmuz 2015’te yayınlanan Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’yle birlikte devreye giren “ıslak imzalı satış sözleşmeleri ile elektrik tedarikçisi değişikliği” ile tüketicilerin sözleşmelerini fiziki olarak imzalaması zorunlu hale geldi. Talep edilen evrak sayısının fazla olması ve imzalı evrakların kargo masrafı gibi lojistik maliyetler tedarikçi değişikliği sürecini zorlaştırıyor ve tüketicilerin işlemlerinden vazgeçmesine sebep olabiliyor. Aynı zamanda başvuru başına 70TL’ye varan bu maliyetler doğrudan ya da elektrik tedarikçileri tarafından maliyetlerin elektrik fiyatlarına yansıtılması nedeniyle dolaylı olarak tüketicileri etkiliyor ve dolayısıyla tüketicilerin daha az tasarruf etmesine de neden oluyor.
 
Tedarikçi değişikliği işlemlerinin internet üzerinden mesafeli satış sözleşmeleri ile yapılması başvuru başına 70TL’ye varan evrak maliyetlerini ortadan kaldırabilir!
 
Uluslararası pazarlardaki deneyimleri Türkiye’ye taşımak üzere 2015 yılında İngiltere merkezli Vivamet Global Yatırım Grubu ile ortaklık anlaşması imzalayan EnCazip, Avrupa Birliği’ndeki diğer ülkelerin geçiş süreçlerini inceledi. Bu araştırmaya göre Avrupa Komisyonu tarafından 2014 yılında yürürlüğe giren Tüketici Hakları Yönetmeliği sayesinde mesafeli satış sözleşmeleri tam anlamıyla internet üzerinden yapılabiliyor. Online sözleşmelerle tüketicilere şeffaflık ve 14 gün içinde cayma hakkı sağlanırken gizli şartlar ve ücretlerin de önüne geçiliyor. Böylelikle tedarikçiler de gereğinden fazla hiçbir bedeli tüketicilerden tahsil edemiyor.
 
Tam anlamıyla online süreç ile tüketiciler bir yılda üç faturasını bedavaya getirebilir”
 
EnCazip Kurucu Ortağı Onur Orakçıoğlu online süreçle ilgili olarak “Elektrik tedariğinde en önemli maliyet kalemlerinden biri de operasyonel giderler. Bu giderlerin içinde en büyük tutar satış, sözleşmelerin ve evrakların fiziki olarak takibi ve faturalandırma sebebiyle oluşuyor. Bu tutarlar düşük tüketim yapan bir tüketici için hemen hemen bir aylık elektrik faturası tutarına denk geliyor. Şu anda sürecin fiziki evraklarla yapılıyor olmasından dolayı bu maliyetler mecburen tüketicilere yansıtılıyor. Sürecin internet üzerinden tamamlanmasının önünün açılmasıyla bir yılda iki fatura tutarına kadar ulaşabilen tasarruf tutarının piyasa koşullarına göre üçten fazla fatura tutarına ulaşması bekleniyor. Bu da tüketim miktarına bağlı olarak tüketicinin yıllık fatura toplamında dörtte bir azalma anlamına geliyor.” dedi.
 
EnCazip’in diğer kurucu ortağı Çağada Kırım, mesafeli satış sözleşmeleri kullanarak tedarikçi değişimi ile ilgili olarak “Elektrik piyasası serbestleşmiş ülke örneklerine baktığımızda internet üzerinden yapılan sözleşmelerin tedarikçi değiştiren tüketici sayısında ciddi artış sağladığını görüyoruz. Örneğin İngiltere’de 2015 yılında 3,5 milyon civarında tüketici, elektrik tedarikçisini değiştirerek tasarruf etti. Bu değişimlerin tamamı da mesafeli sözleşmeler ile yapıldı. Zaten İngiltere’de hem tüketicinin korunması hem de işlem güvenliği açısından ıslak imzalı sözleşmelerle tedarikçi değişimi yasaklanmış durumda. Mesafeli sözleşmeler ile tedarikçi değişiminin serbest olduğu ülkelerin tamamında çok da fazla tüketici tedarikçi değiştirip tasarruf ederken, edilen tasarrufun tutarı da aynı oranda yükselmiş durumda. EPDK tarafından başlatılan bu portal, tüketicilerin daha çok tasarruf etmesi için sürdürülen çalışmaların bir habercisi niteliğinde.” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 31.05.2016 12:20
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerEkonomi
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177