banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
12 Mart 2016 Cumartesi 10:00
TBMM'deki 'stajyer sigortası' hatası 'şehir efsanesi' yarattı

Lise ve üniversite öğrencileri için staj döneminde yapılan sigortalar sadece iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin güvence sağlıyor. Habertürk Gazetesi'nden Ahmet Kıvanç ve Tahsin Akça'nın haberine göre, Staj sigortası emekliliğe sayılmadığı gibi, sigorta başlangıcı olarak da kabul edilmiyor.

Buna karşılık uzun süredir sosyal medyada, staj sigortasının emekliliğe sayıldığına ilişkin TBMM’de bir kanun kabul edildiği söylentileri dolaşıyor. Şehir efsanesine dönüşen ve çok sayıda soruya neden olan iddiaların, TBMM internet sitesinde yer alan 2014 yılında çıkan torba yasayla birleştirilen bir yasa teklifiyle ilgili bilgi notunun yanlış anlaşılmasından kaynaklandığı belirlendi.

Öğrenciliğinde staj yapmış kişilerin sayısı yüz binlerle ifade ediliyor. Bu kişiler, öğrenciliklerinde staj sigortası yatırılan sürelerin emekliliklerine sayılıp sayılmayacağı konusunda büyük bir kafa karışıklığı yaşıyor. Sosyal medyada dolaşan söylentiler ise kafa karışıklığını daha da artırdı.

Çok sayıda vatandaş staj sigortası için borçlanma imkânı getirilerek emekliliğe sayılacağına ilişkin kanun çıktığını, ama Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) uygulamayı neden hâlâ başlatmadığını soruyor. Efsaneye dönüşen söylentinin, 2014 yılında çıkarılan vergi ve prim affına ilişkin 6552 sayılı torba yasayla ilgili TBMM internet sitesinde yer alan bir ifadenin yanlış anlaşılmasından kaynaklandığı belirlendi. TBMM’de iktidar ve muhalefet partilerine mensup milletvekilleri, toplumun sorunlarının çözümüne ilişkin her konuda yüzlerce yasa teklifi hazırlıyor.

Bu teklifler TBMM Başkanlığı tarafından ilgili komisyonlara havale ediliyor. Komisyonlarda hükümetin yasalaşmasını istediği bir yasa tasarısı ya da teklifi görüşülürken, daha önce o konuyla ilgili verilmiş teklifler de, komisyon raporunda birleştiriliyor. Böylece birikmiş yasa teklifleri bir anlamda gündemden düşürülüyor. 6552 sayılı torba yasa TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülürken de konuyla ilgili 121 yasa teklifi, komisyon raporunda birleştirildi. Ancak birleştirilmiş olması, o tekliflerin içeriklerinin kabul edildiği anlamına gelmiyor.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 12.03.2016 10:00
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177