banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
19 Eylül 2016 Pazartesi 15:40
Tabanoğlu Mimarlıktan 'Kürk Mantolu Madonna' için farklı bir okuma olacak bir enstalasyon

Sabahattin Ali'nin ilk kez 1943 yılında yayınlanan ve günümüzde de hala en çok okunanlardan olan romanı "Kürk Mantolu Madonna", Penguin Yayınevi'nin Modern Klasikler Serisi kapsamında Maureen Freely ve Alexander Dawe tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında ilk kez İngilizce’ye çevrilmişti. Kürk Mantolu Madonna’nın 73 yıl sonra ilk kez İngilizce’ye çevrilmiş olması vesilesi ile Tabanlıoğlu Mimarlık, 17-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Londra Tasarım Festivali kapsamında bu büyük aşk hikayesine odaklandı.

Victoria & Albert Müzesinde sergilenen tasarım "Beloved/Azizem” ismi ile romanın anlatımına odaklanmaktan ziyade alelade bir insanın şaşırtıcı derinlikte, parlak iç dünyasını, aşkın aracı olduğu aydınlanmasını, yok/var oluşunu nesneleştiriyor.

RAİF BEY'İN GİZLİ DEFTERİNE BAKARKEN, KENDİ SURETİNİZLE YÜZ YÜZE GELİYORSUNUZ

Raif Bey’in gizli defterini, yani içini okuyabilmek için, üzerinde yer alan yırtıklardan içeri bakmak üzere enstalasyonun yansıtıcı yüzeyine yaklaştığınızda, bir “başka”nın içinden önce, kendi suretinizle de yüzyüze geliyorsunuz.

Her ziyaretçinin arzusuna ve boyuna uygun bir aralıktan bakabileceği, 13 metre uzunluğundaki, siyah kutu Victoria & Albert Müzesi, Medieval & Renaissance galerisindeki köprünün üzerinde yer alıyor. Köprünün altından da fark edilen bir obje olan “Beloved”dan sızan ışıltı uzaktan da merak uyandırıyor.

Romanın duygusunun yanı sıra (anti) kahramanın ve sevgilinin yaşadığı dönem, coğrafyalar ve hallerden esinlenen iç kurguya Serdar Ateşer’in ses enstalasyonu eşlik ediyor.

Tasarım ve küratörlüğünü Melkan Gürsel ve Murat Tabanlıoğlu’nun üstlendiği, TA Atelier yürütücülüğündeki, İhsan Bilgin ve Necmi Zeka’nın danışmanlığındaki eser; Melisa Mızraklı, Cemal Emden ve geçen yıl yine Murat Tabanlıoğlu’nun küratörü oluğu Anvers, Belçika’da, MAS Müzesinde gerçekleşen “PortCityTalks.Istanbul.Antwerp.” sergisinde de yer alan PATTU ve Emre Dörter'in katkılarıyla gerçekleşiyor.

Murat Tabanlıoğlu, "Enstalasyon, okuyanların, kitaptan sahneleri hayal edebilecekleri fiziksel bir deneyim ve bireysel hatırlamaları tetikleyen, duyguları harekete geçiren bir yeniden canlandırma. Bu, mimar olarak bizler için, edebiyat, tutku ve insanın durumunu kutlayan çok samimi bir deneyim. Romanın kahramanı Raif Efendinin ve özünde Sabahattin Ali'nin Berlin ve Potsdam'da geçtikleri yolların ve hikayelerinin izini sürmek benim için özellikle şahsi bir deneyim ve serginin bir parçası oldu" açıklamasında bulundu.

Melkan Gürsel ise “Romanın ilk cümlesi ‘Şimdiye kadar tesadüf ettiğim insanlardan bir tanesi benim üzerimde belki en büyük tesiri yapmıştır’ dediği kişinin, herkesin- tabiri caizse - sümsük bir adam olarak gördüğü Raif Efendinin ta kendisi olması, bizim iç ve dış ilişkisini kurgulamakta, ilk tasarım adımımız oldu.” sözleriyle enstalasyonu tamamlıyor.

10 GÜN BOYUNCA İZLENEBİLECEK

Londra’da on gün boyunca izlenebilecek enstalasyona ayrıca Filiz Ali, Fatih Özgüven, Olaf Bartels, Ali Cengizkan, İhsan Bilgin’in ve Sabahattin Ali’ye, romana, döneme, Berlin ve Ankara kentlerine dair yazıları ile küratör/tasarımcı Murat Tabanlıoğlu ve Melkan Gürsel ve ekipte yer alanlarla yapılan röportajların yer aldığı bir kitap eşlik ediyor. Yapı Kredi Yayınlarının desteğiyle basılan kitap, sergi ile aynı anda Londra’da okuyucuları ile buluştu.

“Beloved / Azizem”, 16 Eylül’de Melkan Gürsel ve Murat Tabanlıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen basın ve sanat dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı özel gösterim ile ilk kez sergilendi. 17 Eylül’de genel ziyarete açılan sergi, 25 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 19.09.2016 15:40
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerTürkiye
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177