banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
27 Eylül 2016 Salı 12:20
Suriyeli öğrenciler imam hatipe yönlendiriliyor... MEB müdürleri uyardı: İlave kontenjan açın

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nden 81 ildeki Milli Eğitim müdürlükleri aracılığı ile okullara gönderilen genelgede, Suriye uyruklu öğrencilerin okullaşma oranının artırılması amacıyla imam hatip ortaokulları ve imam hatip liselerine yönlendirilmesi konusunda uygulama esasları ilgili daha önce genelge gönderildiği belirtilerek, şöyle denildi:


"Özellikle 5'inci ve 9'uncu sınıfa öğrencilerin yönlendirilmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınması istenilmiştir. Ancak, bakanlığımıza bazı okul müdürlerinin kayıt için gelen Suriye uyruklu öğrencileri kabul etmek istemedikleri yönünde şikayetler gelmektedir. İlgili yazımız doğrultusunda okullarda ilave kontejanlarının oluşturulması, gerektiğinde başka okullar ve geçici eğitim merkezlerinden faydalanması, kontenjan sorunu olan okullara kaydı yapılan öğrencilerin bilahere müsait olan okullara nakillerinin yapılacağı göz önüne alınarak kontenjan sınırlılığı gerekçesiyle öğrencilerin geri çevrilmemesi hususunda okul yöneticilerin uyarılması konusunda gerekli hassiyetlerin giderilmesini önemli rica ederim."

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 27.09.2016 12:20
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177