banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
05 Mayıs 2016 Perşembe 00:40
Şeker fabrikası işçilerinden ücretsiz fazla mesai eylemiŞEKER-İŞ Yozgat Şubesi üyeleri, Yozgat Şeker Fabrikası'nda, geçici statüdeki işçilerin kadrolu hale getirilmesi amacıyla, bir ay boyunca günde 2 saat ücretsiz fazla mesai yapacak. Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) Yozgat Şubesi üyeleri, "ücretsiz fazla mesai" eylemi başlattı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, ŞEKER-İŞ Yozgat Şube Başkanı Turgut Gözübüyük, fabrika önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, genel merkez tarafından alınan karar gereğince, şeker fabrikasında 1 ay boyunca her gün iki saat fazla çalışacaklarını ve ücret talep etmeyeceklerini söyledi.

Amaçlarının birlikte çalıştıkları geçici statüdeki işçilerin kadrolu hale getirilmesi ve üretim bandındaki kalifiye eleman zaafını gidermek olduğunu belirten Gözübüyük, şöyle konuştu:

"Yaptığımız bu eylem, kalifiye eleman zaafından kaynaklanan ham madde ve zaman israfının da önüne geçecektir. İşçi kimliğinin herhangi bir ideoloji ya da siyaset kurumu tarafından manipüle edilmemesi ve bu kimlik üzerinden farklı tartışmalara yol açmaması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyoruz. Amacımız öncelikli olarak şeker camiasında muvakkat ve kadrolu işçi kimliğinde farklılaşan ekonomik hüviyeti aynılaştırmak, camia içinde barışı sağlamak ve bu barışı toplumsal alana yansıtmaktır. Böylelikle muvakkat işçilerin ekonomik kimliği üzerinden kendini ötekileştirmesinin önüne geçerken, farklı ideolojiler tarafından manipüle edilmesine de engel olmaktır."

Gözübüyük, şimdilik hiçbir ücret talep etmeden saat 07.00'de başladıkları mesailerini 17.00'ye kadar değil, 19.00'a kadar devam ettireceklerini aktardı. Muvakkat işçilerinin kadroya alınmasıyla muvakkat ile kadrolular arasında kimlik farklılığının ortadan kalkacağını belirten şeker fabrikası çalışanlarından Mustafa Halıcı da "Muvakkat statüde çalışıyoruz. Yılda 5-6 ay farklı sürelerde çalıştırılıp işten çıkartılıyoruz. Yerimize taşeron işçi adı altında personel alınıyor. Bizim bu şekilde çalışarak emekli olmamız çok zor. Bizler mezarda emekli olmak istemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 05.05.2016 00:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177