banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
19 Mart 2016 Cumartesi 16:40
Savaşın saçmalığı

Bosnalı Müslümanları kitleler halinde katleden, kadınlara tecavüz eden Sırp zalimliğinin doruğa çıktığı, Hırvatların da karıştığı, Tito’nun eski Yugoslavyası’nın parçalandığı ve filmde söylendiği gibi Birleşmiş Miskinler’in de (Milletler’in) önleyemediği o korkunç iç savaşın sonlarına doğru, 1995’te ‘Balkanlar’da bir yerde’ geçiyor, Katalonyalı yönetmen Fernando Leon de Aranoa’nın savaşın anlamsızlığı ve absürdlüğü üstüne yazıp yönettiği, 2015 İspanya yapımı “A Perfect Day-Mükemmel Bir Gün”.

Yönetmen De Aranoa’nın yer yer mizahi bir yaklaşımla etnik iç savaş dramına bakarak ve içerdiği tüm tehlike, umut ve mantıksızlık öğeleriyle savaşın saçmalığını vurgulayarak hümanist bir finale eriştirdiği, punk rock şarkılarla bezeli ve adını da muhtemelen Lou Reed’in ünlü şarkısından alan “A Perfect Day” sonuçta iz bırakan, esaslı, sağlam ve dokunaklı bir trajikomedi olarak belleğimizde şimdiden yerini aldı baştan belirtmek gerekirse. Birleşmiş Milletler’in uluslararası sivil personelinden, iki arabalı, dört kişilik gönüllü bir Sınırlar Ötesi Yardım Ekibi’nin kahramanları olduğu “Mükemmel Bir Gün”, silahlı çatışmalarla vuruşmaların devam ettiği, mayınlanmış bir bölgedeki bir kuyuya su kaynaklarını kirletmek için atılmış ve şişmiş bir cesedin nafile çıkarılması çabalarıyla başlıyor.

Ceset tam kuyunun ağzına kadar çekilmişken ansızın ip kopuyor ve yardım ekibimiz bizzat Birleşmiş Milletler’den kaynaklanan bir dizi bürokratik engellerle ve savaş ortamının olumsuz koşullarıyla karşılaşıyor habire. Tankerle getirdikleri suyu kuyularından olmuş çevre sakinlerine satan kimi fırsatçıların da hikâyeye dahil edildiği filmde, yaşananlara hep mizahi yönden bakan, esprili Amerikalı B. (Tim Robbins), Porto Riko asıllı Amerikalı Mambru (Benicio Del Toro), çıtkırıldım ama doğrucu Davud Fransız Sophie (Melanie Thierry), Mambru’nun eski göz ağrısı Rus dilberi Katya’dan (Olga Kurylenko) ve Boşnak tercüman Damir’den (Fedja Stukan) oluşan yardım ekibi arabalarına atlayıp önce ip aramaya koyuluyor.

Giderek gariban ineklerin kobay gibi kullanıldığı, her an serseri bir mayına rastgelinecek, her tarafa bubi tuzakları döşenmiş, asker zorbalığının geçerli olduğu, ceset ve leşlerle dolu tehlikeli bir arazide, birtakım talihsiz durum ve komik raslantılarla sürdürülen matrak bir yol filmine dönüşüyor “Mükemmel Bir Gün”.


Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 19.03.2016 16:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177