banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
11 Ekim 2016 Salı 15:40
Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatında hedef 1 milyar dolar

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan antlaşmaları değerlendirdi. İki ülke arasındaki son dönemdeki gelişmelerin sevindirici olduğunu ifade eden Satıcı, ancak bazı ürünlerde sıkıntının devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin Rusya Federasyonu'na uçak krizi öncesi 900 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı olduğunu belirten Satıcı, bunun yüzde 60'lık kısmını oluşturan narenciye ve meyve grubunda kısıtlamanın kaldırıldığını kaydetti.

ÖRTÜ ALTI ÜRÜNLERDE KISITLAMA DEVAM EDİYOR

Örtü altı üretiminde ihraç edilen domates, salatalık ve diğer sebze grupları için henüz kısıtlamanın kaldırılmadığını belirten Başkan Mustafa Satıcı, her iki ülkenin bakanlıklarının kısıtlamaların kaldırılması için çalıştığını söyledi. Akdeniz Bölgesi açısından önemli tarım grupları arasında yer alan örtü altı ürünlerinde kısıtlamanın bir an önce kalkmasını arzuladıklarını aktaran Satıcı, şöyle konuştu: "Kısıtlama konusunda Rusya'nın kendi yerli üretimleri ve önceden bağlantıları gerekçe gösteriliyor. Önümüzdeki dönemde hem Rusya'nın sebze gruplarına talebinin artması hem de kendi ürünlerinde azalma yaşanması bu anlamda sektörü umutlandırıyor. Önümüzdeki haftalarda domates gibi ürünlerde kısıtlamanın kaldırılacağını düşünüyoruz. Yıl bitmeden bu işler rayına girer ve kısıtlamalar tamamen kaldırılırsa, 2017 yılında Rusya Federasyonu'na yaş meyve sebze ihracatını 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 11.10.2016 15:40
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerEkonomi
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177