banner200
banner222
29 Şubat 2016 Pazartesi 18:19
Rus sevgilisinden bebeği olan bakan Tuğrul Türkeş mi?
banner188
banner213
banner230

Zeynep Gürcanlı Sözcü'deki köşesinde bugün ilginç bir bilgiyi okurlarıyla paylaştı. Gürcanlı'nın aktardığına göre; Bir bakanın yabancı uyruklu sevgilisi 10 gün önce büyük bir gizlilik içinde Ankara'daki çok lüks bir hastanede doğum yaptı. Gürcanlı, olağanüstü güvenlik önlemleri altında gerçekleşen  doğumun detaylarını şöyle aktardı:

ANKARA KULİSİ: Ka­bi­ne­’ye be­bek mi gel­di? İs­tan­bul­lu­la­r’­a so­rar­sa­nız, “An­ka­ra sı­kı­cı­dı­r” der­ler; “Hep po­li­ti­ka, hep dün­ya me­se­le­le­ri ko­nu­şur­su­nuz. Ma­ga­zin yok, renk yok.” Ama An­ka­ra­’da, şa­şı­ra­cak­sı­nız, bu­gün­ler­de en çok ko­nu­şu­lan ne Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı, ne baş­kan­lık sis­te­mi. An­ka­ra­’da ku­lak­tan ku­la­ğa “ka­bi­ne­ye ye­ni bir be­be­ğin gel­di­ği­” ko­nu­şu­lu­yor. Ün­lü de­de­si­nin is­mi­nin ve­ril­di­ği söy­le­nen er­kek be­bek, An­ka­ra­’nın açı­la­lı çok ol­ma­yan, en bü­yük ve ün­lü özel has­ta­ne­le­rin­den bi­rin­de, ba­sın duy­ma­sın di­ye alı­nan çok cid­di ted­bir­ler ara­sın­da yak­la­şık 10 gün ön­ce doğ­du. Söy­len­ti­ler il­ginç… Be­be­ğin an­ne­si­nin ya­ban­cı uy­ruk­lu ol­du­ğu… Has­ta­ne­ye gi­rer­ken ta­nın­ma­sın di­ye ba­şı­nı ör­tüp öy­le gir­di­ği… Has­ta­ne­nin bir ka­tı­nın ta­ma­men bu do­ğum için bo­şal­tıl­dı­ğı, böy­le­ce dı­şa­rı­ya bil­gi ya da fo­toğ­raf sız­ma­sı­nın en­gel­len­di­ği ko­nu­şu­lup du­ru­yor. Bir be­be­ğin do­ğu­mu se­vin­di­ri­ci­dir. Bü­rok­rat da ol­sa, ba­kan da ol­sa; Baş­ba­kan da ol­sa, yar­dım­cı­sı da ol­sa… Her­kes se­vi­nir bir be­be­ci­ğin dün­ya­ya gel­me­si­ne. Pe­ki, bir be­be­ğin doğ­ma­sı gi­bi müj­de­li ha­ber ne­den pay­la­şıl­maz ki? Her­hal­de var­dır bir ne­de­ni….

O bakan Tuğrul Türkeş mi? 

Ses getiren bu iddia Ankara kulislerine bomba gibi düştü. Kulislerde o bakanın Tuğrul Türkeş olduğu iddia edildi. Çocuğuna babası Alparslan Türkeş'in adını veren Tuğrul Türkeş, 7 Haziran seçimlerinden sonra MHP'den olaylı şekilde ayrılmış, seçim hükümetinde yer almış daha sonra da AKP'den aday olup 1 Kasım seçimlerinde milletvekili seçilmişti. Türkeş, Davutoğlu'nun kurduğu kabinede de Başbakan Yardımcısı olarak yer aldı.

Boşanması da olaylı oldu

Tuğrul Türkeş'in 20 yıllık eşi Kadriye Serpil Türkeş, Temmuz 2008'de İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Kadriye Serpil Türkeş için mahkemenin, "Nafakaya gerek yok" kararını Yargıtay bozmuştu. Bu kararda tanıkların "Türkeş konuta başka kadın getirdi" ifadeleri de etkili olmuştu. Olaylı boşanma davası uzun süre gündemde kalmıştı.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
banner229
Son Güncelleme: 29.02.2016 18:19
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerSiyaset
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol