banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
20 Haziran 2016 Pazartesi 23:00
Rıza Sarraf 'pazarlık' peşinde

ABD’de tutuklu bulunan Rıza Sarraf’ın savunmasını değiştirerek “Suçumu kabul ediyorum” pozisyonuna geçmek için New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’yla görüşmelere başladığı bildirildi.

Başsavcılığa yakın kaynaklar Sarraf ve avukatı Brafman’ın, geçen günlerde kefalet talebini reddeden Hâkim Richard M. Berman’ın 35 sayfalık gerekçeli kararını gördükten sonra durumun ne kadar ciddi olduğunu anladığı ve bu yola başvurduğunu belirttiler. Sarraf’ın suçunu itiraf etmesi onu hapis cezasından kurtarmayacak ama vereceği yeni bilgilerin önemi ve değerine göre hakkında istenen suçlamaların cezası azaltılabilecek.

Takvim ertelenebilir

Savunma ve savcılığın bugün biraraya gelerek dava takvimini netleştirilmeleri bekleniyordu. Ancak bu son gelişme üzerine takvim belirlenmesinin ileri bir tarihe erteleneceği, taraflar arasında “pazarlık” müzakeresi yapılacağı öğrenildi. Bu görüşmelerin tüm hafta sürmesi bekleniyor.

Suçluluk itirafı süreci

Sarraf’ın ‘suçunu kabul etmesi’ halinde dahi jürili duruşmalar yapılması ve bu oturumlarda Sarraf’ın İran ambargosunu nasıl deldiklerini, kara parayı nasıl akladıklarını, Türkiye ve diğer ülkelerdeki ortaklarına kadar birtakım bilgileri vermesi beklenebilir.

Amerikan yargı sisteminde savunma ve savcılık arasında yoğun şekilde kullanılan ‘pazarlık’ (plea bargain) müessesesinin çok farklı uygulanış şekilleri var. Temelde, savunmanın suçlamaları kabul edip, savcılığı ve devletin imkânlarını zorlamadan ve para, zaman israfına neden olmadan, buna karşılık ABD’nin lehine ve o zamana kadar elinde olmayan bilgileri temin etmeleri durumunda, bunlara karşılık da federal savcılığın ileri sürdüğü cezalarda hafifletme talebidir. Böylece hem devlet hem de sanık bu durumdan yararlanmış oluyor ve hem savunma hem de savcılığın işine geliyor. Savunma ile savcılık bu pazarlığın detaylarında anlaştıktan sonra hâkimi ‘anlaşma’ hakkında haberdar etmeleri gerekiyor.

Kayıt altına alınır

Hâkim bu anlaşmayı kabul ettikten veya bazı tavsiyeler yaptıktan sonra yeni bir duruşma tarihi belirler. Sanığın ‘suçsuzum’ veya ‘suçluyum’ itirafını dinler ve bu mahkeme süreci içinde kayıt altına alınır.

Değerli itiraflar olmalı

Bu şartlarda, savcılık ve savunma, “pazarlık detayları’’ ve Sarraf’ın sunacağı bilgileri gördükten sonra yeni bir duruşma tarihi belirleyebilir ve bu duruşmada sanığın ‘suçluluk’ itirafını kayda geçirebilirler. Sarraf’ın bu pazarlık talebinin kabul edilebilmesi için savcılıkta olmayan ve savcılığın işini kolaylaştıran değerli itirafların olması gerekiyor. Savcılık ve savunma arasındaki ‘pazarlık’ şartlarının yakın zamanda sonuca ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 20.06.2016 23:00
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177