banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
29 Şubat 2016 Pazartesi 14:40
Reformcular 30'da 30 yaptı

İran'da Cuma günü yapılan milletvekili ve Uzmanlar Meclisi seçimlerinde resmi olmayan son verilere göre, başkent Tahran'dan seçilecek 30 milletvekilinin tümü, 16 Uzmanlar Meclisi üyeliği için seçilecek 16 üyeden 15'i reformcu ve ılımlıların desteklediği adaylardan seçildi.

Tahran'da 30'da 30 yaptılar

290 sandalyeli mecliste 30 milletvekili ile temsil edilen Tahran'da son rakamlara göre ilk 30'daki adayların tümü reformcu ve ılımlılardan oluşuyor.

Bloğun birinci sıra adayı Muhammed Rıza Arif, birinci sırada yer alırken muhafazakâr kanadın birinci sıra adayı Gulamali Haddad Adil, ancak 31'inci sırada yer bulabildi.

Uzmanlar Meclisi'nde 16'da 15 yaptılar

Uzmanlar Meclisi seçimlerinde ise son rakamlara göre, reformcu ve ılımlıların birinci sıra adayı eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani birinci oldu. Bloğun ikinci sıra adayı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise 3'üncü sırada yer aldı.

Tahran'da muhafazakârların birinci sıra adayı Ayetullah Ahmet Cenneti, 15'inci sırada yer alırken, ikinci sıra adayı Ayetullah Muhammed Yezdi ve üçüncü sıra adayı Misbah Yezdi ilk 16'da yer alamadı.

Ayetullah Muhammed Yezdi, aynı zamanda Uzmanlar Meclisi'nin şimdiki başkanıdır.

İllerdeki durum farklı

Başkent Tahran'da reformcular mutlak galibiyet kazansa da illerdeki durum farklılık gösteriyor. Bazı illerde muhafazakâr adaylar seçimleri önde götürürken bazı illerde reformcular önde görünüyor.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 29.02.2016 14:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177