banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
09 Mayıs 2016 Pazartesi 12:00
Pulitzer ödülü kazandıran aile şartlara dayanamadı, ülkesine döndü

Alman fotoğrafçı Daniel Etter, geçen yıl ağustos ayında Yunanistan’ın Kos Adası’nda çektiği Laith el-Amiri ve ailesinin fotoğrafı ile Pulitzer ödülü kazandı. Etter’in fotoğrafı sığınmacı krizinin simgelerinden biri haline geldi. Ancak o fotoğraftaki aile yeni bir hayat kurma umuduyla geldikleri Almanya’daki şartlara daha fazla dayanamayarak altı ay sonra Irak’a geri döndü. Umut yolculuğuna çıkabilmek için Bağdat’taki evlerinde ellerinde ne varsa satan aile Berlin’e vardıklarında anne Neda, Başbakan Angela Merkel’i Almanya’nın kraliçesi olarak nitelendirmiş, Merkel’in “bir anne gibi” olduğunu söylemişti.

Ayda 481 lirayla geçindiler

El Amiri ailesi, iltica taleplerinin değerlendirilme süresi devlet kurumlarındaki aşırı yük nedeniyle uzadıkça Avrupa’ya geldiklerine pişman olmaya başladı. Ayda 114 Pound (481 TL) ile dilini bilmedikleri bir ülkede geçinmeye çalışan aile diğer mülteci ve sığınmacılarla iç içe yaşamaktan, zorlu kış koşullarından ve “berbat” yemeklerden şikâyetçiydi. Almanya’da yaşamını sürdürmeye karar veren ailenin 19 yaşındaki oğlu Mustafa, “Almanlar iyi kalpliler, bizi buraya davet ettiler ama çok fazla kişiyi aldılar” yorumunu yaptı. 

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 09.05.2016 12:00
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177