banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
14 Şubat 2016 Pazar 11:00
Otel olacağı konuşulan Haydarpaşa ile ilgili yeni gelişme

Kadıköy Belediyesi’nin Haydarpaşa Garı restorasyonuna ruhsat vermesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyeleri de tarihi garın çevresi için birleşti. İmar planları yapılan Kadıköy Belediyesi’nin itirazını görüşen meclis, imar planlarını aktif yeşil alanı azalttığı gerekçesiyle planlama müdürlüğüne iade etti.

İBB, Haydarpaşa Garı için 2012 yılında onaylanan imar planına açılan davada bilirkişinin“İstanbul’un terası Haydarpaşa bölünemez” raporunun ardından yeni bir planı askıya çıkararak hukukun arkasından dolanmıştı. İBB 2013’te yeni hazırladığı Haydarpaşa Gar, Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma imar planında tarihi garın çevresindeki, İbrahimağa Aktarma Merkezi yakınındaki aktif yeşil alanları tamamen ortadan kaldırarak toplu taşıma peron alanları haline getirdi. Altını da zeminaltı otopark yaptı. Kadıköy Belediyesi bu planlara yeşil alanı azalttığı için 2014 yılında itiraz etti.

1 yılın ardından itiraz İBB’nin gündemine geldi. İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeleri tarafından hazırlanan raporda planlama alanının tarihi gar ve çevresindeki tescilli yapıları içinde barındırdığınadikkat çekildi. Alanda korunması gereken ağaçların da bulunduğuna atıf yapılan raporda, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen projelerin son haline göre karar verilmesi gerektiği ifade edildi. Raporda en son “kamuya açık kullanımların” arttırılması gerektiğine dikkat çekildi.

‘Emir gelmezse’

İBB’nin önceki gün gerçekleşen meclis toplantısında gündeme gelen konuya ilişkin söz alan CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ, “İyi ki itiraz etmişiz de aynı noktaya geldik. AVM ve ticaret alanları olsun istemiyorduk. STK’ler birleşti. Gar için mücadele hâlâ sürüyor. Temenni ederim ki yukarıdan bir yerlerden bir dayatma gelmez eski haline geri dönmeyiz” dedi. İBB tarafından 2013 yılında hazırlanan imar planı oybirliğiyle İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’ne itiraz doğrultusunda düzenlemesi için iade edildi.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 14.02.2016 11:00
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177