banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
26 Eylül 2016 Pazartesi 05:01
Noel Baba’nın kilisesi aranıyor

Kısa bir süre önce hayata veda eden ve onbinlerce seveni tarafından sonsuzluğa uğurlanan Tarık Akan, Patara antik kentinin bir dostuydu... Akan’ın müze müdürünü canlandırdığı “Taşların Sırrı” dizisi Patara’da çekilmişti.

Antalya’nın Kaş ilçesinin Kalkan beldesi yakınlarında bulunan Likya Birliği ve eyaletinin başkenti Patara’da 28 yıldır kazılar devam ediyor. Kazılar, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fahri Işık ve Prof. Dr. Havva İşkan Işık liderliğinde sürdürülüyor. Bir grup gazeteci Patara antik kentinde Likya Birliği Meclis binasında düzenlenen basın toplantısına katıldık. Toplantıda, İş Bankası ve bağlı şirketlerinin, Patara antik kentindeki kazı çalışmalarına 5 yıl süreyle toplam 750 bin TL mali destek sağlayacağı duyuruldu.

Kehanet merkezi

Kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, “Noel Baba” olarak bilinen Aziz Nicolas’ın Patara’da doğduğunu belirterek “Homeros tarafından “Lykia soylu” olarak tanımlanan mitolojik tanrı Apollon’un önemli merkezlerinden biri olan Patara’daki kehanet tapınağı henüz bulunamamıştır. Aynı şekilde MS 4. yüzyılda Patara’da doğan, yetişen ve tüm dinsel öğretisini Patara’da geliştiren çağdaş dünyanın Noel Babası Aziz Nikolaus’un kilisesi de belirlenebilmiş değil. Ancak azimle yürütülen çalışmalarla, Lykia ve Anadolu arkeolojisinin inanç tarihi için özel önemi olan bu iki yapının bulunacağına inancımız tam” diyor.

‘Likya Yunan değil Anadolu halkıdır’

Toplantıda konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Senar Akkuş da “Topraklarımız çok fazla sayıda antik yerleşim alanı ve toplumsal değeri barındırıyor. Geçmişten bugüne bu zenginliklerin gün yüzüne çıkarılması, gelecek nesillere aktarılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Kazıya büyük emek veren Fahri Işık da Likya’nın Yunan değil Anadolu halkı olduğunu vurguladı. Işık, “İonlar”ın adlarının Hellence değil de Luvice olmasının bir anlamı olduğunu belirterek “Bulunan yazıtlarla, İonların, kendileriyle özdeşleştirilen Atinalı Hellenler göçle Anadolu’ya gelmeden en az 300 yıl kadar önce genç tunç çağı Anadolusu’nun kadim ve önemli halklarından biri olduğu belgelenir.

Onlar “Anadolulu” olunca da, İon sanatçıların elinde biçimlenen Likya Uygarlığı’nın “Hellenler”le ilişkilendirmek olmaz” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 26.09.2016 05:01
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerçevre
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177