banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
10 Ağustos 2016 Çarşamba 07:20
Metalde yine işçi kıyımı

Geçen yıl yaptıkları direnişlerle ‘metal fırtına’ yaratan metal işçileri bir kez daha kıyımla karşı karşıya.

Hak-İş’e bağlı Çelik İş, TOFAŞ’taki işten çıkarılanların sayısının artmasından endişe edildiğini açıklarken, DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş SendikaBursa Şubesi Başkanı Ayhan Ekinci, “Bize gelen bilgilere göre TOFAŞ’ta 15, Renault’da 10 işçi iten çıkarılmış” açıklamasını yaptı. Çelik İş Sendikası TOFAŞ Şubesi Teşkilatlandırma Uzmanı İbrahim Gürkan, Renault’da bu aşamada işten çıkarma bilgisinin kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Gerekçe performans

TOFAŞ üst yönetiminin, şirketin dünya çapında başarılara imza attığını açıkladığı günün ertesinde başlatılan işçi kıyımına gerekçe olarak “performans düşüklüğü”nün gösterildiği öğrenildi. TOFAŞ’ta iş akdi fesedilen işçilerin bir bölümünün işsiz kaldıklarını Bursa’daki demokrasi meydanında demokrasi nöbeti tutarken öğrendikleri bildirildi.

Birleşik Metal İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Ayhan Ekinci, işten çıkarmaların sadece TOFAŞ’la sınırlı olmadığını Renault’ta da işçi kıyımının başladığını söyledi.

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 10.08.2016 07:20
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177