banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
29 Eylül 2016 Perşembe 02:20
Maden şirketinin intihali

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz Holding tarafından, madencilik faaliyeti yapılmak istenen Cerattepe’yle ilgili dava dosyasına, Prof. Dr. Doğan Kantarcı’nın ÇED raporu için alınan toprak örneklerine dair değerlendirmeleri girdi. İtiraz raporunun son bölümünde ÇED raporuna güvenilmeyeceği ifade edildi. İstanbul Üniversitesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı’ndan emekli Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı tarafından sunulan ÇED’e itiraz raporunda, Nazıltepe - Zelosman Teleferik hattı için alınan toprak örneklerine değinildi. 9 sayfalık itiraz raporunda, Cerattape’de çıkarılmak istenen cevheri taşımak için planlanan teleferik hattı kapsamında bölgeden alınan toprakların “hatalı” bir usülle alındığına dikkat çekildi. Toprakların doğru usülle alınmadığı için yanlış sonuca varıldığını anlatan Kantarcı bölgenin çok hassas bir ekolojik dengeye sahip olduğunu vurguladı.

Kırmızı su uyarısı

Kantarcı, yalnızca iki katmandan numune alındığını, bunların da birbirlerine karıştırılarak analiz edildiğini iddia etti. Bunun da sonucun yanlış çıkmasına neden olduğunu söyledi. Akademisyenlerin bölgeye ilişkin kendilerinden önce yapılan araştırmalara da bakmadıkları vurgulanan raporda “Akacak kırmızı su göz ardı edilmekte. Eğer bölgede madencilik faaliyeti olursa kükürt oksitlenir ve kırmızı su akar. Bu da bütün canlılar için zehirli su haline gelir. Kanser bile yapar” dedi.

İntihal iddiası

İntihal iddiası Akademisyenlerin ÇED raporunda “genetik toprak tipleri” ile ilgili bilgilerin kendi kitabından alındığı fakat kaynak gösterilmediğine değinen Kantarcı bunun “intihal” olduğu söyledi

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Son Güncelleme: 29.09.2016 02:20
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerçevre
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177